Nu kan du få ekstra støtte til renovering af boliger og til nedrivning af erhvervsbygninger i det åbne land

Hvis du bor langs Rute 8 i én af fire udvalgte byer, kan du i år få betalt halvdelen af dine udgifter til for eksempel nyt tag eller nye vinduer. Som noget nyt kan du også søge om støtte til nedrivning af erhvervsbygninger i det åbne land. Ansøgningsfrist til efteråret.

Hvert år sætter både Faaborg-Midtfyn Kommune og staten midler af til landsbyfornyelse, og en stor del af pengene går til at støtte renoveringer og nedrivning af bygninger fra før 1960 i landsbyer med under 3000 indbyggere og i det åbne land. 

Og i 2021 er mulighederne for støtte endnu bedre. Teknik- og Miljøudvalget har nemlig besluttet, at der som noget nyt i år gives tilskud til nedrivning af erhvervsbygninger i det åbne land. Normalt er det kun tomme erhvervsbygninger i byer eller tiloversblevne landbrugsbygninger, som kan få støtte.

Få betalt halvdelen af din renovering

Samtidig er der i år mulighed for at få ekstra høj støtte til renovering, hvis du bor langs Rute 8 i Bøjden, Horne, Korinth eller Gislev. Teknik- og Miljøudvalget har valgt at forhøje støtteprocenten i de fire byer fra 30 til 50 procent for boliger fra før 1960. De fire byer er valgt ud fra et ønske om at løfte områder af kommunen med stor synlighed.

Konkret kan man søge om støtte til renovering af bygningens klimaskærm - det vil sige døre, ydervægge, vinduer, tag osv., hvis boligen er fra før 1960. Boligejere i øvrigt kan naturligvis fortsat søge om støtte til renovering til den normale støttesats på maksimalt 30 procent.

Udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen (V), siger:

”I Faaborg-Midtfyn Kommune er det en klar prioritet, at vi investerer i bygningsrenoveringer i de mindre lokalsamfund. At løfte de fysiske rammer har stor betydning for den enkelte husejer, men det er også med til at løfte lokalområdet og forskønne vores kommune. Og det samme er vores støtte til nedrivning af ubrugte erhvervsbygninger eller gamle huse i dårlig stand. Så hvis du skal til at renovere din bolig, eller går med overvejelser om det, så er der nu en virkelig god mulighed for at få ekstra støtte.”

FAKTA

Forhøjet støtteprocent til renovering af boliger langs Rute 8 i udvalgte vejkantsbyer

Støtteprocenten for bygningsfornyelse på ejendomme, der ligger langs Rute 8 i udvalgte vejkantsbyer (Bøjden, Horne, Gislev og Korinth), forhøjes i 2021 til 50 procent. Den øgede støtte har til formål at forbedre oplevelsen af strækningen og dermed også kommunens ansigt udadtil.

For at få den forhøjede støtteprocent skal boligen være fra før 1960, og støtten kan benyttes til renovering af boligens klimaskærm (ydervægge, døre, vinduer, tag) i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur. Indsendte ansøgninger med tilbud fra håndværkere behandles løbende med beslutning i Teknik- og Miljøudvalget hver måned. Sidste mulighed for ansøgning om forhøjet tilskud er den 10. november 2021.

Boligejere, hvis hus ikke ligger langs Rute 8 i de fire byer, kan stadig søge om støtte til renovering. Her vil støtteprocenten være 30 procent.

Læs mere om ansøgningskriterier og om hvordan du søger her.

 

Nedrivning af bygninger i det åbne land og i byer

I 2021 er der en særlig mulighed for at få støtte til nedrivning af nedlagte erhvervsbygninger i det åbne land. Der sættes maksimalt to millioner kroner af til at støtte nedrivning af erhvervsbygninger i det åbne land, og der er ansøgningsfrist 24. september 2021.

Det er desuden fortsat muligt at søge om støtte til nedrivning af boliger, hvis de er fra før 1960 og i dårlig stand. For private tomme erhvervsbygninger i byer kan der også søges om op til 50 procent i støtte.

Derudover kan der søges om 50 procent i støtte - dog maksimalt 100.000 kr. - til nedrivning af tiloversblevne landbrugsbygninger på nedlagte landbrug i det åbne land.

Yderligere oplysninger, kontakt:

Søren Kristensen
Formand, Teknik- og Miljøudvalget
72 53 17 14

Planafdelingen
72 53 20 36

Christoffer Voss
Presseansvarlig
72 53 11 76