Nu kan du få Kultur på Recept i Faaborg-Midtfyn

Nyt pilotprojekt skal hjælpe borgere, der oplever stress, angst og depression eller ensomhed i Faaborg-Midtfyn. Det er forløb med Kultur på Recept, der skal hjælpe den enkelte til at finde ro og øget mentalt velvære gennem kulturelle oplevelser i naturen.

Nyheden er udgivet 9. marts 2022.

Nu er der godt nyt til borgere mellem 31 og 65 år, som lider af mild til moderat stress, angst eller depression, eller som oplever ensomhed. I 2022 tilbyder Faaborg-Midtfyn Kommune og Kulturregion Fyn nemlig i alt fire forløb med sundhedsfremme gennem kulturoplevelser som en del af pilotprojektet Kultur på Recept.

Formand for Sundhed- og Ældreudvalget Kristian Nielsen (V) glæder sig over det nye tilbud:

”Der er desværre alt for mange, der mistrives og oplever stress, angst, depression eller ensomhed, også i Faaborg-Midtfyn. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu har mulighed for at give nogle af de borgere et unikt tilbud med fokus på både natur, kunst og fællesskab. Vi ved fra undersøgelser, at alle tre elementer har en positiv indvirkning på menneskers mentale helbred,” fortæller han.

Natur og kultur som sundhedsfremme

Kultur på Recept er et otte ugers forløb, hvor deltagerne mødes to gange om ugen. Alle aktiviteter foregår udenfor, i naturen omkring Trente Mølle, Tarup-Davinde og Pipstorn Skov. Naturen danner ramme om forskellige kulturoplevelser med litteratur og fortælling, guidet fællessang, billedkunst og naturterapi.

Udvalgsformand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Anne Møllegaard Mortensen (DF) glæder sig over, at naturen og kulturen får en rolle i forhold til sundhedsfremme:

”Når det kommer til natur og kultur har vi særligt gode kort på hånden i Faaborg-Midtfyn. Vi har noget af Danmarks smukkeste natur og meget stærke kulturaktører. Det er helt oplagt, at vi afprøver aktiviteter, der sætter begge felter i spil. Jeg glæder mig til følge erfaringerne og håber, at Kultur på Recept kan gøre en forskel for borgere, der ikke har det godt.”

Kultur på Recept udføres i samarbejde mellem sundhedskonsulenter og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, Faaborg-Midtfyn Musikskole samt udvalgte kunstnere/private aktører på billedkunst- og musikområdet.

Tilmelding – første gang mandag den 21. marts

Der er åben for tilmelding til det første forløb, der begynder mandag den 21. marts. Interesserede kan læse mere på kommunens hjemmeside eller henvende sig direkte til tovholder Lisa Jørgensen på ljor@fmk.dk

Fakta om Kultur på recept i Faaborg-Midtfyn

Kultur på Recept er et gratis og frivilligt tilbud om kultur- og naturoplevelser. Kommunen udbyder i alt fire forløb af otte ugers varighed med opstart fordelt hen over året. På hvert forløb er der plads til 10-15 deltagere. Målgruppen er 31-65-årige, der bor i Faaborg-Midtfyn, og som oplever mild til moderat stress, angst og depression eller ensomhed.

Kultur på Recept har fået midler fra Kulturregion Fyn og lignende tilbud gennemføres også i Kerteminde Kommune, Ærø Kommune Og Odense Kommune.

Kontakt

Tovholder

Lisa Jørgensen
Telefon: 72 53 60 62


Pressekontakt
Annette Wognsen Frederiksen
Telefon: 72 53 11 73