Brand i hjælpemiddeldepot kan give forsinkelser

På grund af brandskader i Faaborg-Midtfyn Kommunes Hjælpemiddeldepot kan der opstå ventetid på levering af hjælpemidler inden for ældre- og sygeplejen.

Onsdag blev Faaborg-Midtfyn Kommunes hjælpemiddeldepot på Nordbakken 7 i Ringe særdeles påvirket af en brand, der hærgede i de tilstødende lokaler. I depotet blev der opbevaret hjælpemidler som blandt andet plejesenge, toiletforhøjere, rollatorer, nødkaldeanlæg og el-scootere.

Ingen hjælpemidler er brændt, men stort set alt i depotet er blevet vand- eller røgskadet. Det betyder, at der desværre kan ske forsinkelser i leveringen, oplyser myndighedschef Stine Foged Justi.

”Vi har sendt hjælpemidlerne til professionel rengøring, men vi må forvente, at en del produkter skal kasseres. Det kan muligvis betyde forsinkelser i vores leveringer til borgerne, selvom vi gør alt, hvad vi kan, for at forhindre det,” siger hun og fortsætter:

”Vi har nedsat en taskforce, og vi forsøger at opretholde leveringen af hjælpemidler til de borgere, der har et akut behov. Vi ser blandt andet på mulighederne for at leje hjælpemidler hos andre kommuner og private leverandører. Og det er lykkes os at skaffe hjælpemidler til de borgere, der er planlagt til at blive udskrevet fra sygehuset i dag.” 

Borgere kan stadig kontakte os

På grund af skaderne er medarbejderne på Hjælpemiddeldepotet rykket til Ryslinge. Det betyder, at borgerne stadig kan kontakte teknikerne og de sagsbehandlende terapeuter.

Der er dog begrænset mulighed for at hjælpe her og nu, da værkstedet med reservedele og værktøj ikke er tilgængeligt, og der i skrivende stund er meget få rengjorte hjælpemidler til rådighed.

Hvis du som borger har spørgsmål til dine hjælpemidler, kan du kontakte Hjælpemiddeldepotet telefonisk. Normal telefontid er hverdage mellem kl. 9 og 11 på tlf. 72 53 67 95. I juleperioden kan du den 27. og 28. december ringe på tlf. 72 53 06 90 mellem kl. 9 og 12 

Kontakt

Myndighedschef Stine Foged Justi, tlf. 72 53 63 00

Presseansvarlig Christoffer Voss, tlf. 72 53 11 76