Det grønne skal binde Nr. Lyndelse og Nr. Søby sammen

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune godkendte mandag aften at sende forslag til masterplan og udviklingsprogram for Nr. Lyndelse og Nr. Søby i offentlig høring. Høringen kører frem til den 7. november. Mandag den 24. september er alle interesserede inviteret til byting.

Tre byting og flere åbne bykontorer har leveret 390 ideer og kommentarer til udviklingen i Nr. Lyndelse og Nr. Søby. De mange bidrag har været med til at sætte retning for det forslag til masterplan og udviklingsprogram, som kommunalbestyrelsen netop har sendt i høring.

”Borgernes ønsker til udviklingen af området er helt afgørende for os. Derfor er jeg også rigtig glad for, at så mange allerede har bidraget. Det er stadig muligt at få indflydelse på det forslag, der ligger, så jeg kan kun opfordre til, at man møder op til bytinget den 24. september eller skriver til os, hvis man har forslag til forbedringer eller kommentarer i øvrigt,” siger borgmester Hans Stavnsager (S).

En oase tæt på storbyen

Forslag til masterplan for Nr. Lyndelse og Nr. Søby har fået overskriften ”En oase tæt på storbyen”.

”Det er tydeligt, at naturen er vigtig for borgerne, og at de gerne i endnu højere grad vil have glæde af den i deres hverdag. Derfor er hovedgrebet at skabe en cirkulær sti, der samtidig binder de to byer sammen, og som skal give masser af muligheder for ophold og leg. Et andet helt centralt behov er at få forstærket bymidten i Nr. Lyndelse,” fortæller projektleder Birgit Søndersov Weber.

Masterplanen tager afsæt i de Carl Nielsen-inspirerede værdier naturglæde, leg og det musiske, når området skal udvikles. De tre værdier skal komme til udtryk i seks konkrete indsatser:

  • En ca. 8,5 km lang hovedsti – der skal binde området sammen og får naturen endnu tættere på indbyggernes hverdag
  • Grønne hverdagsoaser – der skal give plads til leg og aktivitet for alle aldre
  • Bosætning – blandt andet prioritering af nye udstykninger, der orienterer sig mod naturen
  • Grøn forbindelse – der skal skabe en visuel grøn forbindelse mellem Bramstrup, Nr. Lyndelse og Nr. Søby langs Albanivej og Odensevej
  • Opgradering af bycentre – blandt andet ved at skabe centrale mødesteder i byrummet i de to byer
  • Kultur – synliggørelse af kulturarven og de oplevelser af høj kvalitet, området har at byde på

Masterplanen skal sætte retning for udviklingen i området frem mod 2030 og skal blandt andet være med til at indfri målet om at tiltrække 600 tilflyttere til området som et led i realiseringen af Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi. 

Kontak

Borgmester Hans Stavnsager (S), mobil 52 53 17 14

Birgit Sønderskov Weber, projektleder, 72 53 20 78