Kom til borgermøde om kommunens udvikling

Du er inviteret med, når politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune torsdag den 1. november holder borgermøde om kommunens udvikling frem mod 2030

Politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune håber at få mange kommentarer og konkrete ideer til det forslag til ny udviklingsstrategi, der netop nu er i offentlig høring. Derfor inviterer kommunalbestyrelsen til borgermøde torsdag den 1. november fra kl. 19.00 til 21.00. Alle interesserede er inviteret. 

Borgernes ideer skal frem

”Sammen skaber vi det bedste sted”, lyder forslaget til en ny vision, der tager afsæt i kommunens helt særlige DNA, fortæller borgmester Hans Stavnsager (S):

”Vi er gode til i fællesskab at skabe udvikling og få ting til at gro i Faaborg-Midtfyn. Det kendetegner både de større bysamfund og de mindste landsbyer. Derfor er det også vigtigt for kommunalbestyrelsen, at borgerne kan se sig selv i strategien og har lyst til at bidrage. Vi kan nemlig kun lykkes med strategien, hvis vi er sammen om at skabe udviklingen,” fortæller Hans Stavnsager og understreger:

”Udviklingsstrategien har stor betydning for de politiske prioriteringer i de kommende år. Derfor er det afgørende for os at gå i dialog med borgerne og få deres input til indholdet i det forslag, der ligger nu.”

Det borgerdrevne kulturcenter Polymeren i Årslev er et blandt mange eksempler på, hvordan borgerne i Faaborg-Midtfyn netop er med til at skabe udvikling, liv og nye fællesskaber.  

To overordnede målsætninger

Udover et ønske om sammen at skabe det bedste sted rummer forslaget til udviklingsstrategi to overordnede målsætninger:

  • Der skal være 3.000 flere borgere i kommunen i 2030, så vi følger den forventede befolkningstilvækst på landsplan
  • Andelen af borgere, der er meget tilfredse med livet, skal stige til minimum 80 procent i 2030

Både vision, målsætninger og vejene til at realisere målsætningerne er altså til debat, når politikerne inviterer til borgermøde.

Kontakt

Borgmester Hans Stavnsager, mobil 72 53 17 14