Ny strategi for det aktive fritidsliv i Faaborg-Midtfyn

Den nye fritids- og friluftsstrategi skal være med til at gøre Faaborg-Midtfyn Kommune til et endnu bedre sted at bo og besøge. Strategien er nu sendt i høring indtil 31. januar 2019.

Politikerne i kommunalbestyrelsen har i går sendt en ny strategi for fritids- og friluftslivet i Faaborg-Midtfyn Kommune i høring. Strategiens formål er at udvikle Faaborg-Midtfyn som en attraktiv kommune at besøge og bosætte sig i – og den spiller således ind i den nye udviklingsstrategi, der har en målsætning om, at vi skal være 3000 flere borgere i 2030 (udviklingsstrategien skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen i starten af 2019).

Visionen for fritids- og friluftsområdet er klar: I 2026 skal Faaborg-Midtfyn være kendt som ét af Danmarks bedste områder for foreningsliv og aktivt udeliv.

Formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Anne Møllegaard Mortensen (DF), uddyber: ”Vi vil være kendt for vores bjergtagende natur i Øhavet og Svanninge Bakker, men også for vores stærke fællesskaber og rige foreningsliv. Allerede i dag skiller vi os ud, både når det kommer til vores natur og de lokale fællesskaber, men i 2026 er det visionen, at begge dele er blevet en del af vores fælles DNA. Og at vi på den måde har gjort vores kommune endnu mere attraktiv i forhold til bosætning og turisme,” siger hun. 

Ud i naturen og ind i foreningerne

Udover en overordnet vision opstiller den nye strategi også to overordnede mål. Flere borgere og turister skal være aktive i naturen, og flere borgere skal være aktive i foreningsfællesskabet.

Teknik- og Miljøudvalget har også været med i udarbejdelsen af strategien, og udvalgsformand Søren Kristensen (V) forklarer, at det i arbejdet med strategien har været vigtigt at opstille konkrete mål.

”Det er ikke nok, at vi bare har en overordnet vision. Derfor indeholder strategien også en række konkrete mål og delmål, så vi frem mod 2026 løbende kan holde øje med udviklingen og sikre os, at vi er på rette vej,” siger han.

Nogle af de konkrete mål er blandt andet:

  • At tre ud af fire borgere opfatter Faaborg-Midtfyn som et af landets bedste områder for et aktivt udeliv.
  • At andelen af borgere, der bruger naturen på ugentligt basis i fritiden, er steget med 15 procent.
  • At mindst otte procent flere borgere er blevet idræts- eller motionsaktive i eller uden for det organiserede foreningsliv

Strategien fastsætter ikke hvilke handlinger og tiltag, der skal til for at nå målene og realisere visionen. By, Land og Kultur har ved siden af strategien udarbejdet en række handlingsforslag. Det er politikerne - i samspil med borgere og foreningsliv - der skal beslutte hvilke tiltag, der skal sættes i gang. 

Kontakt

Udvalgsformand Anne Møllegaard Mortensen, tlf. 72 53 16 90
Udvalgsformand Søren Kristensen, tlf. 72 53 16 88
Presseansvarlig Christoffer Voss, tlf. 72 53 11 76