Stor arkitektkonkurrence om havnearealer i Faaborg sættes i gang

Faaborg-Midtfyn Kommune har netop valgt at sætte gang i en stor arkitektkonkurrence i Faaborg. Arkitektkonkurrencen skal rumme både den gamle slagterigrund, havnen (herunder klimasikring) og byens kultur- og fritidsakse – alt sammen med lukrativ placering ved Det Sydfynske Øhav. Realdania støtter projektet.

Faaborg skal i endnu højere grad end i dag leve af sin storslåede natur, kultur og historie. Derfor er et omfattende udviklingsarbejde i gang i den smukke, sydfynske købstad. Næste skridt på vejen er en arkitektkonkurrence, som Faaborg-Midtfyn Kommune netop har vedtaget at sætte i gang. Konkurrencen skal blandt andet give svar på, hvordan Faaborg kan gøres endnu mere attraktiv for både borgere, turister og erhvervsliv.

Borgmester Hans Stavnsager fortæller om forventningerne til arkitektkonkurrencen:

”Vi forventer at få et exceptionelt projekt, der binder vores smukke by sammen med de publikumsmagneter, vi er i gang med at skabe. Det skal blive ved med at være en enestående oplevelse at besøge Faaborg. Og her skal arkitektkonkurrencen hjælpe os med at skabe et oplevelsescentrum, der både er moderne og i harmoni med den by, vi kender i dag.”

En kompleks og spændende opgave

Den forestående arkitektkonkurrence skal både rumme den fremtidige brug af den gamle slagterigrund, havneområdet, inklusiv klimasikring, samt byens kultur- og fritidsakse. Samtidig skal konkurrencen også pege på, hvor to af de store udviklingsprojekter i kommunen skal placeres. Det drejer sig om et nyt øhavsmuseum samt et kur- og kulturprojekt for mennesker med længerevarende sygdom.

Der er med andre ord tale om en kompleks opgave for de kommende arkitekthold. Derfor udskrives konkurrencen som en såkaldt parallelkonkurrence, der giver mulighed for dialog mellem de deltagende hold undervejs - ligesom dommere, fagdommere og rådgivere til konkurrencen bidrager med viden og indgår i dialogen med de deltagende hold.

Realdania er partner i arkitektkonkurrencen og den efterfølgende udviklingsplan. 

Fakta om udviklingen i Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune har gennem de senere år investeret i blandt andet et nyt kulturhus, et nyt havnebad og et nyt fritidscenter i Faaborg. Med budget 2018 besluttede kommunen at afsætte 20 mio. kr. til et nyt øhavsmuseum og 20 mio. kr. til renovering af Faaborg Museum. Museerne blev dermed også til signaturprojekter i hele kommunens udvikling. Det samme er udviklingen af den gamle slagterigrund. 

Proces med prækvalifikation og valg af tre teams begynder primo 2019. Konkurrencen forventes afsluttet i november 2019 med udpegning af et vinderforslag. 

Kontakt

Borgmester Hans Stavnsager, tlf. 72 53 17 14

Programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania, tlf.: 29 69 52 23