Udviklingsplan for Fremtidens Forstad skydes i gang

I sidste uge kunne Faaborg-Midtfyn Kommune afsløre vinderne af de to arkitektkonkurrencer i Fremtidens Forstad i Årslev-Sdr. Nærå. Mandag aften vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skal udarbejdes en udviklingsplan med afsæt i vinderprojekternes hovedgreb.

Faaborg-Midtfyn Kommune er nu klar til at tage næste skridt i udviklingen af Fremtidens Forstad i ÅrslevSdr. Nærå, nemlig at udarbejde en sammenhængende og dynamisk udviklingsplan for hele byudviklingsprojektet. Et arbejde kommunalbestyrelsen netop har besluttet at sætte i gang. Udviklingsplanen skal lægge en klar strategi for, hvad det er for en udvikling, der ønskes og i hvilken rækkefølge de forskellige elementer sættes i gang.En udviklingsplan skal blandt andet være styrende for det fremtidige grundsalg samt rækkefølgen på de fremtidige prioriteringer af de ønskede investeringer i infrastruktur og institutioner.

Udviklingsplanen skal samtidig være så fleksibel og robust, at det er muligt at tilpasse planen til samfundsmæssige konjunkturer, ændringer i familiestrukturer, ny viden om bæredygtighed mv.

Borgmester Hans Stavnsager (A) ser frem til at få en tydelig udviklingsplan for den videre udvikling i Årslev Sdr. Nærå:

”Vi har nu to flotte vinderprojekter for henholdsvis en ny bæredygtig bydel og en samlende bymidte. Med udviklingsplanen får vi på én gang skabt et politisk prioriteringsredskab og en tydelig udviklingsretning for investorer og potentielle tilflyttere.”

Udviklingsplanen udarbejdes med bidrag fra de vindende arkitekthold og forventes at være klar til godkendelse i foråret 2019. 

Byværksted og roadshow – borgerne spiller fortsat en central rolle

Borgernes involvering er helt centralt i udviklingen af Fremtidens Forstad. Allerede på torsdag åbner Byværkstedet. Her kan borgerne komme og høre om de to vinderprojekter, følge udviklingen og ikke mindst være med, når der skal sættes midlertidige aktiviteter i gang som en del af byudviklingen. 

Parallelt med Byværkstedet tilbyder kommunen at fortælle større grupper (over ti personer) om udviklingsplanerne. Det kan være en gruppe naboer, der går sammen, en bestyrelse for en forening eller en helt tredje gruppe. For nærmere information om muligheden, kontakt projektleder Birgit Sønderskov Weber på birwe@fmk.dk .

Borgere og aktører inddrages desuden i den overordnede lokalplanlægning for både bymidten og den nye bydel, der sættes i gang i sideløbende med udviklingsplanen

Kontakt

Hans Stavnsager, mobil 72 53 17 14

Projektleder Birgit Sønderskov Weber, mobil 72 53 20 78