Ankestyrelsen stadfæster afgørelse om Botilbuddet Solskrænten

Ankestyrelsen har stadfæstet Socialtilsyn Midts afgørelse om at inddrage Botilbuddet Solskræntens godkendelse som socialt tilbud. Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder på at afklare, hvad der nu skal ske.

Den 21. august 2018 meddelte Socialtilsyn Midt, at tilsynet havde truffet afgørelse om at inddrage Botilbuddet Solskræntens godkendelse som socialt tilbud. Faaborg-Midtfyn Kommune klagede over afgørelsen, men den blev fastholdt, og derfor blev afgørelsen anket.

Den 20. december 2018 blev Faaborg-Midtfyn Kommune meddelt, at Ankestyrelsen har stadfæstet Socialtilsyn Midts afgørelse, som dermed står ved magt. Det er ikke muligt at klage over eller anke Ankestyrelsens afgørelse.

Tager afgørelsen til efterretning

Direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune Siggi W. Kristoffersen siger:

”Vi tager naturligvis Ankestyrelsens afgørelse til efterretning. Nu er det vigtigste for os, at beboerne bliver mindst muligt påvirkede af denne sag, og at vi finder den bedst mulige fremtidsløsning for dem. Vi har været og fortsætter med at være i tæt dialog med Socialtilsyn Midt og de kommuner, som har borgere på Solskrænten. Blandt andet for at undersøge mulighederne for en nygodkendelse, som er en af flere muligheder i denne situation.”

Flere scenarier i spil

En nygodkendelse betyder, at Solskrænten lukker i henhold til Ankestyrelsens afgørelse, men at Faaborg-Midtfyn Kommune efterfølgende åbner et lignende botilbud op i revideret form.

”Der vil gå noget tid, formentlig måneder, før vi ved, om socialtilsynet kan give en eventuel nygodkendelse. Det vil betyde en periode med usikkerhed for både beboere og borgere, men alternativet er, at alle Solskræntens 40 beboere skal flytte ud om få måneder. Og det kan blive problematisk, da der ikke er andre tilbud i Region Syddanmark, der kan møde denne gruppe af borgere med den rette faglighed.”

”Derfor undersøger vi nu mulighederne for en nygodkendelse. Ligesom vi selvfølgelig også går i dialog med de øvrige kommuner om, hvad der skal ske med beboerne, hvis de ikke kan blive boende på Solskrænten. Forhåbentlig kan vi melde mere ud i løbet af de næste uger,” siger Siggi W. Kristoffersen.

Fakta om Solskrænten

Botilbud Solskrænten er et døgnbemandet socialpsykiatrisk botilbud i Korinth for borgere over 18 år. Botilbuddet er for borgere med længevarende psykiske lidelser eller senhjerneskade.

  • Botilbuddet Solskræntens fire målgrupper:
  • Borgere med erhvervet hjerneskade og demens
  • Borgere med psykiske lidelser samt muligvis depression og angst
  • Borgere med udadreagerende adfærd
  • Borgere med personlighedsforstyrrelser som f.eks. ADHD, udviklingshæmmede og tilsvarende problemstillinger samt eventuelt misbrug.

Lovgrundlaget for at kunne anvise beboere til Solskrænten er servicelovens § 107 (midlertidigt botilbud) og servicelovens § 108 (længerevarende botilbud).

Pr. 11. januar 2019 er der 40 beboere på Solskrænten. Heraf er 15 borgere fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er 80 medarbejdere tilknyttet botilbuddet.

Kontakt

Direktør Siggi W. Kristoffersen, tlf. 72 53 10 16

Presseansvarlig Christoffer Voss, tlf. 72 53 11 76