Borgere på botilbud kan søge tilskud til ferie

Politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har afsat 500.000 kr. årligt til ferie for borgere på botilbud i kommunen.

”Pengene skal bruges til at give borgerne på vores botilbud mulighed for at få et afbræk fra hverdagen og give dem nogle gode oplevelser,” siger Herdis Hanghøi (V), formand for Sundhedsog Omsorgsudvalget, og fortsætter:

”Når man lever med et handicap, kan det være nødvendigt at have en ledsager med, hvis det skal være muligt at komme på ferie. Det er blandt andet det, midlerne skal være med til at finansiere.”

Botilbuddene har i forvejen takstmidler til ferie. De ekstra midler i feriepuljen giver mulighed for at søge et tilskud, hvis takstmidlerne ikke rækker langt nok. 

Tidsfrist og søgekriterier

Puljen omfatter alle beboere på botilbud i kommunen - også beboere fra andre kommuner.

Midlerne skal dække botilbuddets merudgifter i forbindelse med en borgers ferie i Danmark såsom løn, kost, leje af bolig og transport til en socialpædagogisk ledsager. Borgeren skal fortsat selv betale sine egne udgifter i forbindelse med ferie og udflugter. Ferie kan holdes hele året og ikke kun i sommerferien.

Oplysninger om puljen og ansøgningsskemaer er sendt til lederne af botilbuddene i Faaborg-Midtfyn Kommune, der kan ansøge om midler frem til 8. april 2019.

Umiddelbart efter fristens udløb vil puljen blive fordelt på baggrund af de indkomne ansøgninger og de prioriteringer, der er lagt vægt på til fordeling af puljen.

Det er lederne på botilbuddene som skal ansøge om tilskud fra puljen ud fra beboernes ønsker. Ansøgningsskemaerne sendes med sikker mail til sikkerpost@fmk.dk att. Charlotte Mejlhede, Sundhed og Omsorg. 

Kontakt

Herdis Hanghøi, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget her@fmk.dk / 72 53 16 81

Charlotte Mejlhede, specialkonsulent i Sundhed og Omsorg cmejl@fmk.dk / 72 53 62 98