Budgetaftale sikrer velfærd gennem svære prioriteringer

Det er lykkedes politikerne at undgå store besparelser på velfærden i 2020. Borgmester kritiserer den store usikkerhed i budgetprocessen.

Næste års budget i Faaborg-Midtfyn Kommune er på plads. Og selv om det indeholder besparelser på cirka 26 millioner kroner, er det lykkedes for forligspartierne stort set at holde børneområdet og ældreområdet fri for besparelser. Det glæder borgmester Hans Stavnsager (S).

”Jeg rigtig glad for og stolt over denne budgetaftale, hvor vi på trods af svære vilkår beskytter velfærden. Der har været bred politisk enighed om, at vi skulle værne om børn og ældre og fastholde vores serviceniveau, selvom der er et stigende pres på velfærdsområderne. Det er jeg rigtig godt tilfreds med.”

”Vi har dog ikke kunnet undgå besparelser, og det er altid svært. Men vi må sige, at budgettet for 2020 er blevet markant bedre, end vi havde frygtet tidligere på året, hvor der var risiko for, at vi skulle spare op mod 90 millioner kroner,” siger borgmesteren og tilføjer, at han glæder sig over den brede budgetaftale.

23 ud af 25 medlemmer er med i aftalen, og forligspartierne består af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Alternativet og SF. Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten er ikke med i budgetaftalen.

I alt indeholder aftalen besparelser og effektiviseringer for 26,2 millioner kroner ud af et samlet budget på cirka tre milliarder kroner.

Samtidig afsætter budgetaftalen 26,3 millioner kroner ekstra til velfærdsområderne for at kunne fastholde serviceniveauet. De ekstra midler skal dække det stigende behov på handicap- og psykiatriområdet og et stigende antal børn, voksne og ældre med særlige behov.

Utilfredsstillende usikkerhed

I løbet af budgetprocessen har der været historisk usikkerhed om den kommunale udligning og om økonomiaftalen mellem KL og staten. Det har givet meget svære arbejdsbetingelser, siger Hans Stavnsager.

”Jeg må sige, at vores arbejdsvilkår som lokalpolitikere har været ekstremt utilfredsstillende i år. Budgetprocessen har været præget af en historisk usikkerhed, og det rammer jo også borgerne og hele vores organisation. Forhåbentlig har vi til næste år fået et nyt kommunalt udligningssystem og fået indført flerårige budgetaftaler mellem KL og staten. Det vil gøre det nemmere for os at planlægge frem i tiden og skabe stabilitet i velfærden og servicen til borgerne.”

Yderligere oplysninger, kontakt:

Borgmester Hans Stavnsager,
72 53 17 14