Carl Nielsen skal lokke børnefamilier til Nr. Lyndelse på Fyn

Faaborg-Midtfyn Kommune har netop besluttet, at udviklingen i de to lokalsamfund Nr. Lyndelse og Nr. Søby skal bære præg af den verdenskendte komponist Carl Nielsen, der voksede op på egnen. Naturen, det musiske og det legende, som allerede kendetegner området, skal lokke flere til.

Børn, der vokser op i Nr. Lyndelse tæt på Odense, er vant til at mærke græsset mellem tæerne og synger, fra de er helt små, med på ”Jeg ved en lærkerede” og andre af Carl Nielsens melodier. Og den verdenskendte komponist skal i endnu højere grad præge udviklingen, har politikerne netop vedtaget i en ny masterplan med titlen ”En oase tæt på storbyen”. En udvikling, der samtidig gerne skal få flere til at slå sig ned i Nr. Lyndelse og Nr. Søby.

Borgmester Hans Stavnsager (S) ser Carl Nielsen som et værdifuldt brand for området:

”Carl Nielsen har meget fint beskrevet hvor smukt og særligt, der var i hans barndomsland. Den skønne natur, hvor han hentede sin inspiration, er her stadig. Og hverdagen for børnene er den dag i dag præget af naturen, musikken og legen – inspireret af netop Carl Nielsen. Det vil vi gerne gøre omverdenen opmærksom på, fordi vi tror, at det er det, mange børnefamilier efterspørger i dag,” fortæller han og fortsætter:

”Vi har sammen med borgerne i de to lokalsamfund lavet en plan for, hvordan området skal udvikle sig i de næste 10 til 12 år. Her har vi netop ladet os inspirere af Carl Nielsen og vil derfor blandt andet styrke adgangen til naturen og landskabet.”

En oase tæt på storbyen

Hovedgrebet i udviklingen er over en årrække at etablere en stor, cirkulær sti, der skal binde de to lokalsamfund sammen og give borgerne lettere adgang til naturen og landskabet. Kunst og arkitektur bliver bærende elementer i stiens udformning og vil give borgerne forskellige oplevelses- og aktivitetsmuligheder.

Foruden den cirkulære sti rummer den nye, langsigtede masterplan:

  • Etablering af hverdagsoaser langs stiforbindelsen
  • En opgradering af centrum i de to lokalsamfund
  • Nye udstykninger med blandede boligtyper, herunder mindre boliger velegnet til seniorer og singler (mellem byerne og Lindved Å)
  • En grøn forbindelse langs hovedvejen (fra Bramstrup i Nord gennem Nr. Lyndelse videre forbi Carl Nielsens Barndomshjem og igennem Nr. Søby). 

Kulturen får en tydeligere plads

Sideløbende med byudviklingen vil kommunen støtte op om indsatser for at synliggøre Carl Nielsens Barndomshjem og ”Museum Earth”, et privat initiativ fra Bramstrup Gods. "Museum Earth" sigter mod at udvikle en helt ny kultur- og naturoplevelse i et stort grusgravsområde, der retableres som biopark med kunstnerisk iscenesættelse.

Hans Stavnsager har store forventninger til udviklingen af området:

”Vi forventer, at Nr. Lyndelse og Nr. Søby over de næste 10 til 12 år udvikler sig til et helt særligt sted ikke alene for dem, der bor her, men også for besøgende, der har lyst til at opleve natur og kultur. Området kommer nemlig til at kunne tilbyde adgang til både natur- og kulturoplevelser i en helt særlig liga.”  

FAKTA: 600 nye borgere til Nr. Lyndelse og Nr. Søby

Masterplanen for Nr. Lyndelse og Nr. Søby er et led i at realisere kommunens udviklingsstrategi. Med de to lokalsamfunds placering midt i det grønne og tæt på storbyen Odense tilbyder de det bedste fra to verdener. Samtidig ligger Nr. Lyndelse og Nr. Søby meget tæt på det sydlige Odense, hvor campusområdet vokser, og det nye superhus og store internationale virksomheder er på vej. Det betyder en masse nye arbejdspladser. Det er den udvikling, Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at udnytte. Derfor er forventningen også, at de to lokalsamfund frem mod 2030 vil kunne tiltrække 600 nye borgere. 

Kontakt

Borgmester Hans Stavnsager, mobil 72 53 11 17

Projektleder Birgit Sønderskov Weber på mobil 72 53 20 78