Få støtte til nedrivning eller fornyelse af din ældre landsbybolig

Borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune kan som noget nyt i år via Landsbypuljen 2019 søge om støtte til fornyelse af deres ældre bolig.

Borgere i en af Faaborg-Midtfyn Kommunes landsbyer (med mindre end 3.000 indbyggere) har som noget nyt i år mulighed for at søge Landsbypuljen 2019 for fornyelse af deres ældre bolig. De senere år har man alene kunne opnå tilskud til nedrivning, men resten af 2019 kan man altså søge om tilskud til enten nedrivning eller fornyelse. Tilskud kan gives til udvendig fornyelse som tag, facader, vinduer, døre mv. Boligen skal være fra før 1960 og være væsentlig nedslidt for at kunne komme i betragtning.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V) ser frem til at modtage de første ansøgninger:

”Landsbypuljen er væsentlig i vores bestræbelser på at sikre attraktive by- og landsbymiljøer og sikre bosætning i hele kommunen. Lokalmiljøets samlede udtryk har stor betydning, når potentielle tilflyttere er på boligjagt,” fortæller Søren Kristensen og fortsætter:

”Derfor vil vi i særlig grad prioritere boliger, der er synlige i det lokale landsbymiljø eller boliger, der belaster lokalsamfundet, miljøet, naturen eller kommunens landskaber.”

Landsbypuljen er statens pulje til landsbyfornyelse, som Faaborg-Midtfyn Kommune har fået del i siden 2009.

Hvad kan man søge støtte til?

  • Nedrivning eller bygningsfornyelse af dårlige boliger opført før 1960
  • Nedrivning eller bygningsfornyelse af dårlige boliger, der mangler tidssvarende opvarmning, wc og bad
  • Nedrivning af private tomme erhvervsbygninger i byer
  • Bygningsfornyelse af forsamlingshuse eller tilsvarende anvendelse
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme

For at opnå tilskud til bygningsfornyelse er det en betingelse, at bygningsfornyelsen udføres i overensstemmelse med bebyggelsens oprindelige arkitektoniske byggestil.

Der gives maksimalt 200.000 kr. inkl. moms i støtte pr. ejendom. Dog maximalt 25 % af det samlede beløb. Ansøgningerne behandles af Teknik- og Miljøudvalget.

Der kan findes yderligere oplysninger om Puljen for landsbyfornyelse/ Landsbypuljen, herunder kriterier, ansøgningsfrister samt ansøgningsskema her på kommunens hjemmeside.

Kontakt

Søren Kristensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, mobil 72 53 16 88

Anne Kristine Wesselhoff, By, Land og Kultur i Faaborg-Midtfyn Kommune, akwes@fmk.dk, mobil 72 53 47 17