Faaborg-Midtfyn er klar med ny erhvervsstrategi

Den nye strategi fokuserer særligt på fællesskaber og samarbejde – både lokalt og sammen med de øvrige fynske kommuner. Strategien har fire mål og stiller særligt skarpt på seks brancher.

”Sammen om vækst og vitalitet” hedder den nye erhvervsstrategi, som kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn godkendte tirsdag aften.

De lokale virksomheder har ad flere omgange været involveret i arbejdet med strategien, som har fire klare mål for kommunens erhvervsindsats:

  1. Vi vil supplere den gode tradition for selvstændighed og entreprenørskab med en stærkere evne til samarbejde. Vi vil facilitere, at der etableres forretningsfællesskaber i Faaborg-Midtfyn Kommune.
  2. Vi vil lukke efterslæbet på turismeområdet ved at etablere det fynske opstartsmiljø for turisme og oplevelser.
  3. Vi vil sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
  4. Vi vil styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes omdømme igennem samtaler om vores særpræg.

 Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager (S), glæder sig til at se den nye strategi folde sig ud.

”Arbejdet med strategien har vist os, at erhvervslivet i Faaborg-Midtfyn er i god form. Mange virksomheder er underleverandører til den voksende fynske robotklynge eller det maritime miljø på Sydfyn, og der er vækst i vores stærkeste brancher, metal- og maskinindustrien og bygge- og anlægsbranchen. Disse positive takter skal vi understøtte og her får strategien en stor og vigtig rolle. Personligt glæder jeg mig meget til at se de nye forretningsfællesskaber foldet ud i praksis,” siger Hans Stavnsager.

Fynsk samarbejde

Samtidig afspejler strategien, at Faaborg-Midtfyn Kommune på erhvervsområdet har en lang række samarbejder på tværs af kommunegrænserne, fortæller Hans Stavnsager:

”Vores kommune ligger jo ikke på en øde ø, så strategien har også et stort fokus på vores tætte samarbejde med det nye Erhvervshus Fyn og med vores fynske nabokommuner, blandt andet gennem Destination Fyn, FilmFyn og Geopark Det Sydfynske Øhav. Det er vigtige samarbejder - ligesom det er vigtigt, at vi med vores erhvervsindsats i Faaborg-Midtfyn kan levere den nære og tætte kontakt med virksomhederne.”

Erhvervshus Fyn blev etableret som ét af syv tværkommunale erhvervshuse, da Folketinget sidste år vedtog en ny erhvervsfremmestruktur.

I Erhvervshus Fyn kan virksomhederne få specialiseret og branchespecifik erhvervsservice og vejledning om bl.a. eksport og generationsskifte, mens kommunerne skal stå for generel erhvervsservice og vejledning til alle brancher om bl.a. iværksætteri og virksomhedsopstart.

De seks prioriterede fokusområder i erhvervsstrategien er:

  • Teknologi- og industrierhverv
  • Byliv og detailhandel
  • Turisme- og oplevelseserhverv
  • Landbrug- og fødevareerhverv
  • Bygge og anlæg
  • Iværksætteri og nye virksomheder

Yderligere oplysninger, kontakt:

Borgmester Hans Stavnsager, 
72 53 17 14

Heidi Juul Madsen, chef for Politik og Strategi, 
72 53 10 10