Faaborg-Midtfyn har stor succes med særlige ungdomsuddannelser

En rapport fra Undervisningsministeriet viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune er bedst på Fyn og nummer syv i hele Danmark, når det kommer til at levere uddannelsestilbud til unge med særlige behov.

Alle unge har ret til uddannelse. Det gælder også unge, der er udviklingshæmmede eller har særlige behov. Derfor tilbyder alle landets kommuner, at unge under 25 år - der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse - kan få en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Og netop det tilbud fungerer rigtig godt i Faaborg-Midtfyn, viser en rapport fra Undervisningsministeriet, som politikerne i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget blev orienteret om mandag og tirsdag i denne uge.

Bedst på Fyn, nr. 7 i Danmark

Rapporten viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune er nummer syv i landet og den bedste kommune på Fyn, når det kommer til at få de unge på STU videre til beskæftigelse eller job. 67 procent af de unge i Faaborg-Midtfyn, der har startet på en STU, fortsætter efterfølgende i beskæftigelse, uddannelse eller aktiv forsørgelse.

Udvalgsformænd er imponerede

Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Herdis Hanghøi (V), er begejstret for resultaterne i rapporten.

”Vi er i højere grad end langt de fleste andre kommuner lykkes med at skabe bro mellem STU og videre uddannelse eller job, og jeg er meget imponeret over vores resultater. Så stor ros herfra til vores medarbejdere for at tilrettelægge nogle gode forløb, der skaber værdi og udvikler de unge,” siger hun.

Den ros tilslutter formand for Opvækst- og Læringsudvalget, Kim Aas Christensen (S), sig:

”Det seneste år har der været et stort fokus på den forberedende grunduddannelse (FGU), som er målrettet unge, der af faglige, personlige eller sociale årsager ikke er klar til en ungdomsuddannelse. Men denne rapport vidner om, at vi i Faaborg-Midtfyn også prioriterer den gruppe af unge, som har glæde af en STU. Den indsats gør en helt reel forskel i disse menneskers liv, og som udvalgsformand vil jeg gerne rose og anerkende det flotte stykke arbejde, der bliver gjort.”

Rapporten viser også, at 35 procent af de lokale unge ikke færdiggør deres STU. Men af disse er det kun otte procent, som ikke er i beskæftigelse eller uddannelse seks måneder efter frafaldet. Det er under landsgennemsnittet på 17 procent, og markant bedre end næsten alle fynske kommuner.

Om STU og Undervisningsministeriets rapport

Formålet med STU er, at unge, der er udviklingshæmmede eller har særlige behov, opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, så de kan få en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt - og eventuelt komme videre til uddannelse og beskæftigelse.

Et STU-forløb varer tre år.

 

Yderligere oplysninger, kontakt:

Udvalgsformand Herdis Hanghøi,
72 53 16 81

Udvalgsformand Kim Aas Christensen,
72 53 17 15

Presseansvarlig Christoffer Voss,
72 53 11 76