Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget over 2. mio. fra Kulturministeriets idrætspulje

Kulturministeriet har i dag offentliggjort, at projektet "Ud i naturen - ind i fællesskabet" får tildelt 2.099.417 kr. fra ministeriets idrætspulje.

Projektet skal hjælpe deltagerne til at dele, udvikle og styrke personlige kompetencer og ressourcer gennem idrætsfællesskaber med naturen som ramme. Projektet sigter på at styrke selvtillid, selvværd, sociale kompetencer hos deltagerne blandt andet gennem træning i naturen. 

”Der er en masse viden, der dokumenterer, at naturen er en givende ramme for at arbejde med sårbare og udsatte målgrupper. Vi har en masse dejlig natur i vores kommune, så det er fantastisk, at vi nu kan bringe den i spil til gavn for udsatte unge og veteraner”, siger Christian Tønnesen, chef for By, Land og Kultur. ”Det er et spændende og nytænkende initiativ, som vi forventer os meget af og som det bliver spændende at høste erfaringer fra”. 

Målgruppen er udsatte unge og veteraner

De fleste unge i kommunen har det godt, men der er desværre en gruppe unge, som ikke trives. I 2017 var knap 18% af de unge mellem 18 og 29 tilknyttet jobcentret. Hovedparten får enten uddannelseshjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller er omfattet af integrationsloven. Unge under 18 år kan også være en del af målgruppen, og der er ligeledes øget opmærksomhed på ”ny udsathed” blandt unge, der oplever øget mental mistrivsel, især hos unge kvinder. 

Projektets anden målgruppe findes blandt kommunens ca. 250 veteraner og andre, der har været udsendt til verdens brændpunkter. Også her er der såvel ressourcestærke som sårbare borgere. Mange klarer sig uden problemer, når de vender hjem, men nogle oplever psykiske og psykosociale udfordringer efter deres udsendelser. CampPol er et af de eneste aktivitetssteder for Veteraner på Fyn, og derfor et godt udgangspunkt for etablering af nye fællesskaber og aktiviteter. 

Såvel de sårbare unge som veteranerne har behov for øget trivsel og livsduelighed med hver deres afsæt. Projektet ”Ud i naturen – ind i fællesskabet” kobler på innovativ vis de to grupper med hver deres styrker og sårbarheder til i fællesskab at øge deres kompetencer, selvtillid og selvværd gennem idræt og træning i naturen. Det er et særligt opmærksomhedspunkt i projektet er at skabe de helt nødvendige trygge rammer for mødet mellem udfordrede og sårbare grupper.

Øvrige samarbejdspartnere i projektet er:

  • CampPol – forening for veteraner med hjemsted på Polymeren i Årslev
  • Tarup-Davinde I/S – naturskolen
  • Trente mølle – naturskolen
  • DGI Fyn

Fakta om puljen

Puljen ’Inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt’ skal understøtte nye innovative partnerskabsprojekter mellem flere forskellige aktører med henblik på at bidrage til, at udsatte borgere sikres øget idrætsaktivitet, inklusion og fastholdelse i lokale fællesskaber. Puljens indsatser er målrettet både socialt udsatte unge og voksne, børn og familier i risikozonen samt personer med funktionsnedsættelser. Den samlede pulje er på 19,2 mio. kr. Kulturministeriet modtog i alt 79 ansøgninger. De udvalgte 13 projekter foregår i perioden 2020-2022.

Yderligere oplysninger, kontakt:

Tina Kryger Mondrup, fritidskonsulent, tlf. 7253 8002

Theis Bavnhøj Hansen, teamleder Fritid, tlf. 7253 8054