Faaborg-Midtfyn Kommune søger om at oprette nyt socialt botilbud

Faaborg-Midtfyn Kommune har søgt om tilladelse til at oprette et nyt socialt botilbud. Målgruppen vil blive anderledes end for Botilbuddet Solskrænten, som lukker til april, men nogle beboere vil kunne flytte med, hvis tilbuddet bliver godkendt af Socialtilsyn Midt.

Ankestyrelsen har stadfæstet Socialtilsyn Midts afgørelse om at inddrage Botilbuddet Solskræntens godkendelse som socialt tilbud. Derfor lukker Solskrænten, der ligger i Korinth, med udgangen af april.

Nu har administrationen i Faaborg-Midtfyn Kommune sendt en ansøgning til Socialtilsyn Midt om at oprette et helt nyt socialt tilbud, som – hvis det bliver godkendt – vil kunne huse nogle af de 40 beboere, som i dag bor på Solskrænten. Botilbuddet vil benytte de lokaler, der i dag huser Solskrænten, men vil få et andet navn. Ansøgningen skal på et senere tidspunkt til formel godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Anden målgruppe og færre beboere

Der vil dog blive tale om et botilbud, der adskiller sig markant fra Solskrænten, som har 40 beboere.

Faaborg-Midtfyn Kommune har ansøgt om et nyt tilbud med 20 pladser, og botilbuddet vil have en socialpsykiatrisk målgruppe – det vil sige personer med for eksempel personlighedsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse og eventuelt udadreagerende adfærd. Målgruppen adskille sig således fra Solskrænten ved ikke at inkludere senhjerneskadede, og er sammenlignelig - men ikke identisk - med målgruppen på den nuværende afdeling AB på Solskrænten.

Det er vurderingen, at 15 af beboerne på Solskrænten vil kunne overgå til det nye tilbud (10 fra afdeling AB og fem fra afdeling C). Der er tale om borgere, som Faaborg-Midtfyn Kommune har ansvaret for. De resterende 25 beboere kommer fra andre kommuner, og det har været op til disse kommuner at tage stilling til, hvad de i fremtiden vil tilbyde deres borgere. På grund af usikkerheden omkring godkendelse af nyt tilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune har disse kommuner valgt at tilbyde borgerne andre tilbud.

Håber på hurtig sagsbehandling

Socialtilsyn Midt har oplyst, at sagsbehandlingstiden på ansøgningen er tre til seks måneder. Direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune, Siggi W. Kristoffersen, satser dog på en hurtig afklaring.

”Vi forventer, at Socialtilsyn Midt hurtigt kan behandle vores ansøgning, så vi kan få et endeligt svar inden udgangen af april. Det er vigtigt for at sikre en god overgang for beboere og medarbejdere, når Solskrænten lukker.”

Da Solskrænten skal lukke, vil alle 80 medarbejdere modtage en opsigelse gældende fra den 1. marts. Hvis det nye botilbud bliver godkendt, vil der dog være gode muligheder for, at en del af medarbejderne kan blive ansat. Det vurderes, at der på det nye botilbud vil være brug for cirka 30 medarbejdere.

Kontakt

Direktør Siggi W. Kristoffersen, tlf. 72 53 10 16

Presseansvarlig Christoffer Voss, tlf. 72 53 11 76.