Faaborg-Midtfyn styrker indsatsen for udsatte unge

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn har vedtaget en sammenhængende kommunal ungeindsats, der skal få kommunens udsatte unge i uddannelse eller beskæftigelse.

I fremtiden skal udsatte unge i Faaborg-Midtfyn møde kommunen som én samlet instans – uanset om den unges sag involverer flere kommunale fagområder, såsom uddannelse, jobcenter eller sundhed. Det er målet med den sammenhængende kommunale ungeindsats, der i går blev godkendt af kommunalbestyrelsen.

”Vores sagsbehandlere samarbejder naturligvis allerede på tværs af fagområder om vores udsatte unge, men ny lovgivning på området betyder, at de nu får nogle endnu bedre forudsætninger for at styrke det samarbejde,” siger Kim Aas Christensen, formand for Opvækst- og Læringsudvalget, og fortsætter:

”Blandt andet kan vi nu hjælpe den unge til et bedre overblik over egne sager, og det bliver lettere for os at sikre, at den unge bliver ført smidigt videre, hvis en sag involverer flere fagområder.”

Alle unge under 25 skal hjælpes videre

Den sammenhængende kommunale ungeindsats skal sikre, at alle unge under 25 år i FaaborgMidtfyn bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller kommer i beskæftigelse.

Det skal blandt andet ske ved at sikre, at relevant og værdifuld viden om den unge videreføres fra et fagområde til et andet. Og ved at skabe en fælles forståelse hos sagsbehandlerne på tværs af fagområder af, hvad der er den unges overordnede mål.

Den sammenhængende kommunale ungeindsats er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere fra Opvækst og Læring, Arbejdsmarked og Sundhed og Omsorg. 

Kontakt

For yderligere information kontakt Thora Bojsen-Møller på thobm@fmk.dk  eller 7253 3295.

Eller kommunikationskonsulent Ann-Sophie Nøhr Hemmingsen på ansnh@fmk.dk  eller 7253 1144.