Faaborg-Midtfyn vedtager ny strategi for fritids- og friluftsliv

Som landets første kommune har Faaborg-Midtfyn fået en fritids- og friluftsstrategi. Den skal bidrage til at gøre Faaborg-Midtfyn til et endnu bedre sted at bo og besøge.

Mandag godkendte kommunalbestyrelsen en ny strategi for fritids- og friluftslivet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Strategiens formål er at udvikle Faaborg-Midtfyn som en attraktiv kommune både at besøge og bosætte sig i. På den måde spiller den ind i udviklingsstrategien, der har en målsætning om, at vi skal være 3000 flere borgere i 2030.

Anne Møllegaard Mortensen (DF), formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, siger:

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en strategi for fritids- og friluftslivet, som både er visionær og målrettet. Faaborg-Midtfyn er allerede i dag kendt for smuk natur og for vores stærke fællesskaber og rige foreningsliv. De styrkepositioner skal vi udvikle, og her sætter den nye strategi retningen for de kommende års arbejde. Et arbejde, som skal være med til at gøre Faaborg-Midtfyn til et mere attraktivt sted at besøge og bosætte sig.”

Visioner og konkrete mål

Udover en overordnet vision om at Faaborg-Midtfyn i 2026 skal være kendt som ét af Danmarks bedste områder for foreningsliv og aktivt udeliv, opstiller den nye strategi også to overordnede mål: Flere borgere og turister skal være aktive i naturen, og flere borgere skal være aktive i foreningsfællesskabet.

Under disse mål er der 14 række delmål. Blandt andet:

  • At 3 ud af 4 borgere opfatter Faaborg-Midtfyn som et af landets bedste områder for aktivt udeliv.
  • At andelen af borgere, der bruger naturen på ugentligt basis i fritiden, stiger med 15 procent.
  • At mindst 8 % flere borgere er idræts- eller motionsaktive i/uden for det organiserede foreningsliv.

Søren Kristensen (V), udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget, som også har været med i udviklingen af strategien, betoner vigtigheden af de konkrete mål:

”Det er ikke nok, at vi bare har en overordnet vision. Derfor indeholder strategien også en række konkrete mål og delmål, så vi frem mod 2026 løbende kan holde øje med udviklingen og sikre os, at vi er på rette vej,” siger han.

Strategien fastsætter ikke hvilke handlinger og tiltag, der skal til for at nå målene og realisere visionen. By, Land og Kultur har ved siden af strategien udarbejdet en række handlingsforslag. Det er politikerne - i samspil med borgere og foreningsliv - der skal beslutte hvilke tiltag, der skal sættes i gang.

Kontakt

Udvalgsformand Anne Møllegaard Mortensen, tlf. 72 53 16 90

Udvalgsformand Søren Kristensen, tlf. 72 53 16 88

Teamleder i Fritid, Theis Bavnhøj Hansen, tlf. 72 53 80 54