Forhandlingerne om Budget 2020 er startet

Trods fortsat usikkerhed om elementer i det kommende års økonomi, har kommunalbestyrelsen taget hul på opgaven med at fastlægge budgettet for 2020.

Det årlige budgetseminar er sædvanen tro startskud for forhandlingerne om det kommende års budget. Og politikerne kan se frem til en opgave, der bærer præg af sidste års kuldsejlede reform af udligningssystemet – samt at flere elementer endnu ikke er på plads.

”Vi fik en fornuftig økonomiaftale i sidste uge, men venter stadig på den endelig udmøntning, så vi kan se, hvad den helt konkret betyder for Faaborg-Midtfyn,” siger borgmester Hans Stavnsager.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 gav 1,7 mia. kr. ekstra til kommunerne for at imødekomme det demografiske udgiftspres, og Social- og Indenrigsministeriet er i fuld gang med at beregne de konkrete konsekvenser for den enkelte kommune. Den udmelding forventes at komme den 23. september. Endelig har der endnu ikke været ansøgningsfrist for puljen til vanskeligt stillede kommuner. 

”Med økonomiaftalen er puljen øget fra 300 til 350 mio. kr., og vi er klar til at ansøge igen i år. Sidste år fik vi 8 mio. kr., og da vores økonomiske situation ikke har ændret sig væsentligt, forventer jeg, at vi også i år vil få andel i puljen. Det vil vi dog først få besked om i starten af oktober”, siger Hans Stavnsager. 

Behov for revision af udligningssystemet

Sidste år fik det store økonomiske konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommune, at vi på grund af befolkningsfremgang røg ud af det såkaldte tilbagegangskriterie i udligningssystemet. Det betød en reduktion i vores budget på 66 mio. kr. om året – og det præger stadig kommunens økonomi.  

”Udligningssystemet består af en række forældede og lidt tilfældige kriterier, og for mig er det et naturligt næste skridt, at der i næste folketingssamling kommer en ny udligningsreform, som gør op med den markante ulighed, der eksisterer i kommunernes rammevilkår,” siger Hans Stavnsager. 

Besparelser er nødvendige

Selv om økonomiaftalen sendte flere penge til kommunerne, vil dette ikke give mulighed for at styrke kommunens service. Som det blev fremlagt fra regeringen og KL, er de ekstra midler givet for at imødekomme de stigende udgifter, som er resultatet af, at der er kommet flere ældre, børn og voksne med særlige behov. 

”Lige nu er billedet, at vi står bedre efter økonomiaftalen. Vi forventer dog stadig at skulle finde omkring 30 mio. kr., og vi vil lægge os i selen for at ramme børn og ældre mindst muligt,” siger Hans Stavnsager.

”Vi håber naturligvis, at de usikkerheder, vi stadig har i vores budget, vil gå den rigtige vej, så dette beløb bliver mindre. Men vi kommer ikke udenom, at der skal findes en række effektiviseringer og besparelser.”

Politikerne går i dialog om budgettet

Budgetforslagene er i høring fra den 24. september til 7. oktober, hvorefter det vil blive 1. behandlet i kommunalbestyrelsen den 8. oktober og endeligt vedtaget den 5. november.

Kommunalbestyrelsen vil gerne have borgernes input til de konkrete budgetforslag, der er i spil. Derfor inviterer politikerne interesserede borgere til to borgermøder:

  • tirsdag den 17. september kl. 19-21 i administrationsbygningen, Mellemgade 15, 5600 Faaborg
  • torsdag den 19. september kl. 19-21 på rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe  

Tilmelding til borgermøderne skal ske på mail til annmc@fmk.dk senest dagen før mødet.

Derudover afholdes dialogmøde om budget 2020 på Facebook:

  • mandag den 16. september kl. 18-20 kommunens facebookside 

Yderligere oplysninger

For flere kommentarer om budgetseminaret kontakt borgmester Hans Stavnsager på tlf. 72 53 17 14 eller presseansvarlig Christoffer Voss på tlf. 72 53 11 76.