Forslag til Kommuneplan 2019 er sendt i høring

Forslaget til den nye kommuneplan for Faaborg-Midtfyn Kommune er sendt i høring. Alle kan komme med kommentarer og forslag frem til den 10. september 2019.

Forslaget til den nye kommuneplan for Faaborg-Midtfyn Kommune er sendt i høring. Alle kan komme med kommentarer og forslag frem til den 10. september 2019.

En kommuneplan fastlægger de overordnede rammer for den fysiske udvikling af byerne og det åbne land. Det vil sige, at kommunalplanen blandt andet lægger rammerne for, hvordan byerne skal udvikle sig, hvor der kan være butikker, hvor der er særlige natur- og kulturværdier, vi skal passe på, og hvilke særlige rammer, som lokalplanlægningen skal ske indenfor.

Og nu er Faaborg-Midtfyn Kommune klar med Forslag til Kommuneplan 2019, som netop er sendt i høring. Der er høringsfrist for borgere, organisationer, foreninger mv. den 10. september 2019.

Formelt set er Kommuneplan 2019 en delvis revision af den tidligere kommuneplan. Det vil sige, at nogle dele af Kommuneplan 2013 uændret er blevet overført til den nye plan, mens andre udvalgte dele er opdateret.

Det er kommunalbestyrelsen, som har valgt, hvilke dele af kommuneplanen, der skal revideres. Det er også kommunalbestyrelsen, som efter høringsprocessen skal godkende Kommuneplan 2019.

Afspejler egnsprofiler og udviklingsstrategi

Beslutninger og prioriteringer fra Udviklingsstrategi 2019 - herunder visionerne for kommunens tre egne (Faaborg-egnen, Ringe-egnen og Forstadsbåndet) - er indarbejdet i kommuneplanforslaget, og det betyder, at egnsprofilerne bringes yderligere spil.

Særligt dét hæfter borgmester Hans Stavnsager (S) sig ved:

”Der har ligget et stort arbejde i af udvikle de tre egne, og det er rigtig godt, at visionerne for dem nu bliver implementeret i kommuneplanen. Hele pointen med egnsprofilerne er jo, at der er - og skal være - forskel på, hvordan vi udvikler for eksempel Årslev og Faaborg. Og derfor er det rigtig positivt, at Forslag til Kommuneplan 2019 også afspejler egnsprofilerne,” siger han.

Konkret vil indarbejdelsen af de senere års politiske beslutninger blandt andet betyde, at der kan udvikles i Årslev Syd, og at der kan udlægges yderligere arealer i Nr. Lyndelse i henhold til masterplanen for området.

Om kommuneplaner

Kommuneplanen er ikke bindende for borgeren. Det er kommunen, som skal administrere i overensstemmelse med kommuneplanen. Mange projekter kræver lokalplanlægning, som skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplaner er bindende for borgeren.

Kontakt

Planafdelingen på 72 53 20 36 eller planogkultur-post@fmk.dk