Gå ikke ud på isen på søerne

Selvom vintervejret har betydet, at der mange steder er is på søerne i Faaborg-Midtfyn, så er det forbudt at færdes på isen. Den er ikke tyk nok.

Al færdsel på kommunale søer (søer, gadekær og vandhullerne m.m.) er forbudt indtil FaaborgMidtfyn Kommune giver tilladelse.

I Faaborg-Midtfyn kommune er det kun Ringe Sø og Sundsøen, der skiltes. Her står der lige nu skilte med, at alt færdsel på søen/isen er forbudt. Først når isen er 13 cm tyk gives tilladelse til færdsel på søerne.Kommunes medarbejdere tjekker dagligt isen tykkelse.

Vær opmærksom på, at du kan få en bøde, hvis du ikke overholder reglerne.

På private søer skal du tage kontakt til lodsejeren