Kommunalbestyrelsen debatterer FN’s Verdensmål

Hvordan kan Faaborg-Midtfyn Kommune være med til at realisere FN’s 17 Verdensmål? Det skal politikerne debattere i en åben temadrøftelse på mandagens møde i kommunalbestyrelsen.

Mandag d. 18. marts bliver der skrevet faaborg-midtfynsk kommunalbestyrelses-historie. Her er der nemlig premiere på et nyt indslag på politikernes dagsorden: Åbne temadrøftelser.

Tidligere er temadrøftelserne foregået på de lukkede temamøder, som ligger før hvert kommunalbestyrelsesmøde. Men for at øge åbenheden er det besluttet, at nogle drøftelser nu også kan tages på åbne møder.

”Vi vil gerne åbne endnu et vindue ind til det politiske rum, så borgerne tidligere i processen kan få indblik i de drøftelser, vi har i kommunalbestyrelsen,” siger borgmester Hans Stavnsager (S) 

FN og Faaborg-Midtfyn

Emnet for den første temadrøftelse er FN’s Verdensmål. Men hvad har det med lokalpolitik at gøre?

”Som kommune er vi det politiske organ, der er tættest på borgernes hverdag. Derfor har vi selvfølgelig også en forpligtelse til at tænke verdensmålene ind i vores arbejde og beslutninger.”

”Samtidig har mange borgere i forbindelse med den nye udviklingsstrategi opfordret os til at tænke verdensmålene mere aktivt ind i kommunens arbejde. Så nu tager vi en åben debat om, hvordan vi i Faaborg-Midtfyn kan bidrage til målene,” siger Hans Stavnsager.

Fokus på klima og bæredygtighed

Der vil i drøftelsen være særligt fokus på de af FN’s verdensmål, der handler om klima og bæredygtighed. Det skyldes, at der i høringsprocessen til udviklingsstrategien også kom en del ønsker om at styrke kommunens arbejde i forhold klima og bæredygtighed. Derfor kommer netop de seks verdensmål, der handler om dette, til at være i centrum.

Hans Stavnsager ser frem til den åbne temadrøftelse, og hvad den fører med sig.

”Man skal huske på, at vi allerede i dag bidrager til at realisere FN’s Verdensmål på mange områder - blandt andet inden for uddannelse og sundhed. Derfor kommer drøftelserne til at fokusere på de områder, hvor vi kan gøre mere. Og firkantet sat op er målet med debatten at finde ud af, om vi er tilfredse med vores nuværende indsats, eller om vi vil lave en styrket indsats på udvalgte områder.”

Temadrøftelsen er en del kommunalbestyrelsesmødet den 18. marts, som starter kl. 17 i administrationsbygning i Faaborg. Fordi der er tale om en drøftelse, skal der på mødet ikke træffes en beslutning om eventuelle fremtidige indsatser. 

Kontakt

Presseansvarlig Christoffer Voss, 72 53 11 76, chvos@fmk.dk