Lokalplaner for Fremtidens Forstad i Årslev i høring

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn har netop vedtaget at sende forslag til lokalplanerne for hhv. en ny bymidte og en ny bydel i Årslev-Sdr. Nærå i høring. Høringen løber fra den 15. oktober til den 10. december. Områdets borgere inviteres samtidig til borgermøde om lokalplanerne den 4. november.

En omfattende byudvikling i Årslev-Sdr. Nærå skal gøre området til en attraktiv, moderne og bæredygtig forstad til Odense – og tiltrække 1.200 flere borgere frem mod 2030. I efteråret 2018 gennemførte Faaborg-Midtfyn Kommune derfor to arkitektkonkurrencer om at skabe hhv. en samlende bymidte og en bæredygtig bydel i fremtidens forstad. I forlængelse af arkitektkonkurrencerne er der nu udformet forslag til to lokalplaner for hhv. bymidten og bydelen. 

De to lokalplaner er såkaldte rammelokalplaner, der sætter retningen for udviklingen af de to områder. Vedtagelse af lokalplanerne vil gøre det muligt at gå i gang med infrastruktur, etablering af grønne områder og ny daginstitution. Der vil skulle udarbejdes nye, detaljerede lokalplaner i takt med udvikling skrider frem, således forventes lokalplan for de første boliger at komme i høring primo i 2020. 

Borgmester Hans Stavnsager (S) understreger vigtigheden af, at borgerne er involveret i udviklingen af fremtidens forstad:

”Borgerne har hele vejen igennem været meget engagerede i udviklingen, og deres bidrag er helt afgørende for, at vi kan lykkes. Det er borgerne, der er byen, og det er også dem, der over de kommende ti år skal tage imod de mange tilflyttere, vi forventer vil flytte til Årslev,” siger han.  

Derfor har der også været en såkaldt ”for-offentlighedsfase”, hvor borgerne har kunnet give kommentarer og input til realiseringen af arkitektkonkurrencernes vinderforslag.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V) glæder sig over, at borgerne overordnet set er positive over for de to vinderforslag:

”Vi oplever, at folk generelt er meget positive og glade for, at vi udvikler deres lokalområde. Det er helt centralt for os, at vi får udviklet en harmonisk og velfungerende by, der skaber værdi i hverdagen både for dem, der allerede bor her og for de nye, der kommer til,” fortæller han.

Læs mere om de to lokalplaner nedenfor.

De to lokalplaner sendes i høring fra den 15. oktober til den 10. december. Områdets borgere inviteres samtidig til borgermøde om lokalplanerne mandag den 4. november fra kl. 19-21 på Polymeren.

Byværkstedet på Polymeren vil desuden være åbent onsdag den 13. november og tirsdag den 3. december fra kl. 15-17, hvor man kan komme forbi og høre mere om de to vinderforslag, de to lokalplaner tager afsæt i.

Lokalplan for bymidten og portalområdet

Bymidten er en vigtig del af udviklingen af Årslev-Sdr. Nærå, da den bliver byens samlingspunkt - placeret hvor de to tidligere landsbyer mødes. Bymidten bliver ikke en traditionel bymidte, som er afhængig af detailhandel for at skabe byliv. Bymidtens fundament bliver, at der her er rum til byens mange eksisterende og kommende fællesskaber, bundet sammen af rekreative faciliteter, offentlige funktioner, boliger og muligheden for, at mindre erhverv og/eller detailhandel kan etablere sig.

Formålet med lokalplanen for bymidten er at sikre, at de første dele af bymidtens fremtidige funktioner og anlæg kan etableres. Det vil sige, at lokalplanen giver mulighed for at anlægge følgende: 

 • Omlægning af Bøgehøjvej
 • En vejforbindelse og en stiforbindelse fra Stationsvej til det nye boligområde syd for Vindinge Å
 • Sports- og legefælled nord for hallen
 • Omlægning af skolens idrætsplads til rekreativ bypark med regnvandssøer
 • Nyt torv midt i området
 • Ny daginstitution
 • Rekreative grønne områder omkring Vindinge Å

Lokalplanen er for nogle delområder en rammelokalplan, hvilket betyder, at der fx ikke gives mulighed for byggeri af boliger ved Overvejen, ligesom der ikke kan ske væsentlige ændringer og/eller anlægsarbejder på Broskolen og Polymeren. Større anlægsarbejder i disse områder forudsætter en ny detaljeret lokalplan.

Lokalplan for bydelen

Lokalplanen for bydelen definerer overordnet, hvad området skal bruges til. Planen har til formål at definere afgrænsningen af den nye bydel og give mulighed for vejbetjening af området.

Lokalplanen giver mulighed for følgende anlæg:

 1. En vejføring syd for Årslev-Sdr. Nærå i forlængelse af boligvejen Møllehøjvej og op til Stationsvej ved bymidten. Den nye vej indgår i trafikplanlægningen for Årslev-Sdr. Nærå og forbinder boligområdet ved Møllehøjvej med bymidten, samtidigt med at den giver adgang til en ny bydel derimellem
 2. Vejføring i fremtidige boligklynger
 3. Anlæg/disponering af de rekreative arealer, der skal omgive de fremtidige boligklynger, inkl. regnvandshåndtering
 4. Det første ’torv’, som er et samlende byrum for den boligbyggelse, der ønskes udviklet i første boligklynge.

Lokalplanen er en rammelokalplan i forhold til bebyggelse og giver dermed ikke byggeret til opførelse af bebyggelse ud over mindre tekniske anlæg til håndtering af forsyning, evt. læskure og lignende. Der skal udarbejdes nye lokalplaner for områdets fremtidige bebyggelse, inden der kan opføres byggeri i området. Forventningen er, at lokalplan for de første boliger sendes i høring i begyndelsen af 2020.

Fakta: Signaturprojektet Fremtidens Forstad

Etableringen af en fremtidens forstad i Årslev-Sdr. Nærå er et af Faaborg-Midtfyn Kommunes signaturprojekter og skal være med til at realisere udviklingsstrategiens mål om at blive 3.000 flere borgere i 2030. Investeringerne i området vil samtidig gøre det endnu mere attraktivt for dem, der allerede bor i Årslev-Sdr. Nærå.

Yderligere oplysninger

Borgmester Hans Stavnsager,
mobil 72 53 17 14

Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Søren Kristensen, mobil 72 53 16 88

Pressekontakt Annette Wognsen Frederiksen,
mobil 72 53 11 73