Midtfyns Fritidscenter bliver til Idrætscenter Midtfyn

Sparekassen Sjælland-Fyn står sammen med lokale ildsjæle bag etableringen af den selvejende institution Idrætscenter Midtfyn, som overtager Midtfyns Fritidscenter og indgår samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune om den fortsatte drift af centret.

Sparekassen Sjælland-Fyn og lokale ildsjæle er gået sammen om at sikre fremtiden for centret. Der er fire lokale kræfter i bestyrelsen for den nye selvejende forening Idrætscenter Midtfyn, som for fremtiden vil drive idrætsfaciliteterne på Søvej 34 i Ringe.

De lokale kræfter er alle aktive idrætsudøvere, foreningsaktive og med forretningskendskab. Sammen med advokat Henrik Thorup Pedersen, Odense, besidder de de rette kompetencer til at drive centret:

 • Det har været helt afgørende for os, at centret, som er et fantastisk aktiv for hele det midtfynske område, lever videre og udvikler sig med tiden. Vi har fået en fantastisk mulighed med overtagelsen af centret, som vi nu vil lægge os i selen for at løfte bedst muligt, fortæller Idrætscenter Midtfyns bestyrelsesformand, Martin Andreasen.
 • Vi kommer til at bruge rigtig mange kræfter på at bringe centret godt videre og håber derfor, at alle borgere og brugere af stedet vil modtage det i den ånd: At vi sammen kan fastholde og udvikle et unikt center her i Ringe, fortsætter bestyrelsesmedlem Jan Svenssen, der til daglig er filialdirektør i Sparekassen Sjælland-Fyns afdeling i Ringe.

Borgmester: Godt med stabilitet og lokalt islæt

Det er ikke kun hos den nye bestyrelse, der er tilfredshed. Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager (S), glæder sig på vegne af kommunalbestyrelsen over, at centrets fremtid er afklaret:

"Det er virkeligt gode nyheder, at der så hurtigt er fundet en løsning på fritidscentrets fremtid. Nu har foreninger, skoler og borgere vished for, at centret fortsætter, og det er samlet set en fantastisk løsning for fritidscentret og for hele lokalområdet, siger han og tilføjer:

"Og så er det selvsagt positivt, at den nye selvejende forening har et stort lokalt islæt, og at fritidscentret på den måde fortsætter med midtfynske ildsjæle ved roret. Vi ser i kommunalbestyrelsen frem til at fortsætte det allerede gode og tillidsfulde samarbejde."

Kurator og advokat Hans Lindstrøm Svendsen har på konkursboets vegne arbejdet med at indgå en overdragelsesaftale. Han udtrykker tilfredshed med resultatet:

"Min opgave er at varetage kreditorernes interesse, så de får mest muligt af deres tilgodehavende igen. Jeg har håbet, at det blev muligt at få stedet videreført i en eller anden form, så ikke centret skulle lukke. En fortsat drift og udvikling af stedet er i alles interesse, siger Hans Lindstrøm Svendsen."

Fakta

 • Den selvejende institution er på baggrund af kommunalbestyrelsens vedtagelse af samarbejdsaftalen mandag aften nu under registrering.
 • Den selvejende institution Idrætscenter Midtfyn overtager det tidligere Midtfyns Fritidscenter
 • Idrætscenter Midtfyn kommer til at eje ejendommen, som købes for cirka 11 mio. kr.
 • Idrætscenter Midtfyn har indgået samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyn kommune med virkning fra 1. september og står dermed for driften fremadrettet.
 • Institutionen overtager allerede eksisterende aftaler med foreninger, skoler og andre brugere.
 • Bestyrelsen i den selvejende institution kommer til at udgøres af:

  • Martin Burholt Andreasen (formand)
   Int. Sales Manager samt bestyrelsesformand i Jarlgaard & co.
  • Jan Svenssen
   Filialdirektør i Ringe, Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
  • Henrik Thorup Pedersen
   Advokat, partner i Agenda Advokater, Odense
  • Agge Lorenzen
   Entrepriseleder, Aarsleff/Siemens Electrification
  • Niels Erik Johannesen
   Pensioneret ungdomsskoleinspektør, foreningsmand og frivillig ildsjæl

Institutionens formål er:

 • … at drive og udvikle Idrætscenter Midtfyn bestående af hal 1+2, svømmehal, varmtvandsbassin, fitnesscenter, behandlerlokale, cafeteria, mødefaciliteter og campingplads med dertil hørende faciliteter, til gavn for foreninger, skoler, andre kommunale institutioner og borgere.
 • Idrætscenter Midtfyn skal være et samlingssted og rammen for frivilligt foreningsliv, fællesskaber, idræt, bevægelse, sundhed og kultur. Institutionen skal sammentænke forskellige brugere og funktioner, idræt og sundhed, og skabe et fremtidssvarende tilbud i konstant udvikling.

Yderligere spørgsmål, kontakt:

Morten Huse Eikrem-Jeppesen,
pressekontakt for Sparekassen Sjælland-Fyn,
tlf. 53 85 07 70

Hans Stavnsager,
borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune,
tlf. 72 53 14 17

Hans Lindstrøm Svendsen,
kurator,
tlf. 29 24 92 37