Nordagerskolen genåbner udskoling med nye, moderne faciliteter

Alle faste klasseværelser er væk og i stedet står faglige arbejdsområder og fleksible arbejdsrum klar til at tage imod eleverne, når udskolingsafdelingen på Nordagerskolen indvies d. 18. september. Der har været stor brugerinddragelse i processen, bl.a. gennem workshops med elever, lærere og bestyrelsesmedlemmer.

Målet med renoveringen af udskolingsafdelingen på Nordagerskolen har været at skabe en skole, som kan understøtte de varierende undervisningsformer og pædagogiske tiltag, som kendetegner nutidens – og fremtidens – folkeskole. Det betyder bl.a., at de nye faciliteter har særligt fokus på fleksible løsninger, som kan rumme alt fra undervisning af større elevgrupper, over elevgruppers arbejde med tværfaglige projekter, til at kunne tilgodese den enkelte elevs individuelle læringsstil.

Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune Hans Stavnsager siger om projektet:

”Jeg glæder mig til at se Nordagerskolens nye faciliteter og få et kig ind i fremtidens folkeskole. Vi står i dag med helt andre ambitioner for, hvad folkeskolen skal kunne, end man gjorde, da Nordagerskolen så dagens lys. Fra en traditionel opbygning med én klasse, én lærer og ét fag, stiller vi i dag krav om moderne, funktionelle og fleksible læringsmiljøer, så rammerne på bedste vis understøtter folkeskolens formål og elevernes udvikling til fremtidens borgere”.

Tre faglige centre udgør kernen i udskolingen

Udskolingen består af tre faglige centre: Det naturfaglige, det humanistiske og det sproglige center. Hvert center består af store åbne arbejdsområder, arbejdsrum af varierende størrelse, faciliteter til præsentationer samt arbejdspladser til faglærere. Hvert center afspejler i sin opbygning og indretning det faglige felt, det repræsenterer. Det betyder, at de faste klasseværelser er blevet nedlagt, så eleverne går fra område til område alt efter, hvilke fag, de skal arbejde med.

Skoleleder Per Fuglsang Midtgård siger om de nye faciliteter:

”Vi har på Nordagerskolen igennem de sidste år lanceret en ny pædagogisk tilgang til undervisningen i udskolingsklasserne, som betyder, at vi tilbyder tre elevvalgte linjer med fokus på idræt, science og internationalisering. Både elever, forældre og lærere er rigtig glade for den nye linje for skolen, og vores nyrenoverede og moderne faciliteter understøtter på bedste vis arbejdet med de tre fagcentre. Jeg glæder mig meget til at se den nye udskolingsdel blive tage i brug af både elever og lærere”.

Fakta om den nye udskolingsafdeling:

Med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2017 blev der afsat midler til ombygningen. Samlet økonomi inkl. genhusning er 24 mio. kr.

Yderligere oplysninger

Skoleleder på Nordagerskolen
Per Fuglsang Midtgaard, tlf: 72 53 40 01

Pressekontakt
Louise Brændstrup Bech,
Faaborg-Midtfyn Kommune,
mobil 72 53 11 41