Ny kørselsordning for borgere med demens eller senhjerneskade

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har godkendt en ny kørselsordning for borgere med demens eller senhjerneskade. Ordningen træder i kraft 1. juli.

Kørselsordningen gælder for borgere, der har en lægefaglig diagnosticeret demens eller senhjerneskade, og som har fast bopæl i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det afgørende kriterium er, at ansøgeren på grund af sin demenssygdom eller senhjerneskade ikke er i stand til selv at køre bil, anvende almindelige kollektive transportmidler eller har pårørende, der har mulighed for at køre for ansøger. 

Hvad dækker ordningen?

Kørselsordningen træder i kraft 1. juli 2019 og giver transportmulighed til spontanformål og fritidsformål med taxa, kørestolstransport eller tog. Ordningen evalueres med udgangen af 2019, hvorefter der kan ske ændringer.

Ved kørslen betaler borgeren en pris til chaufføren afhængigt af turens længde, men en stor del af udgiften til turen bliver finansieret af kommunen.

Borgeren kan medtage en gratis medrejsende (f.eks. et familiemedlem eller en ven), hvis han/hun har behov for hjælp under selve køreturen.

Ansøgningsskemaet findes her.

Kørselsordningen administreres af Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Omsorg. De foretager visiteringen og afgør, om borgeren opfylder betingelserne for optagelse i kørselsordningen. 

Kontakt

Myndighedschef Stine Foged Justi, 72 53 63 00, sfjus@fmk.dk