Ny udviklingsstrategi sætter fokus på tilfredshed og øger mål om tilflyttere

Borgernes tilfredshed med livet skal stige, og 3.000 nye borgere skal flytte til kommunen frem mod 2030. Det er ambitionerne i Faaborg-Midtfyn Kommunes nye udviklingsstrategi.

”Sammen skaber vi det bedste sted.” Sådan lyder visionen for Faaborg-Midtfyn Kommune frem mod 2030. Visionen er samtidig overskriften på kommunens nye udviklingsstrategi for 2019-2030. En strategi, der dels skal være med til at få 3.000 flere borgere til at flytte til kommunen, dels gøre det endnu mere attraktivt at blive boende i Faaborg-Midtfyn.

Om kommunens nye vision fortæller borgmester Hans Stavnsager (S):

”Visionen tager afsæt i de mange forskellige fællesskaber, vi allerede har i Faaborg-Midtfyn, og i den drivkraft, der er blandt borgerne. Det er i høj grad de mange lokalsamfund og de mennesker, der bor her, der gør Faaborg-Midtfyn til et godt sted. Det ser vi for eksempel i kraft af de mange velkomstambassadører, der byder tilflyttere velkommen – og blandt de mange ildsjæle, der skaber liv i vores små og store lokalsamfund med aktiviteter som fællesspisning, kulturbegivenheder mv,” fortæller Hans Stavnsager og fortsætter:

”Vores ambition er sammen med borgerne at skabe endnu bedre rammer for det gode liv. Et liv, hvor der både er mulighed for at udfolde sig og for at finde nærvær, ro og fordybelse. Vi tror på, at netop muligheden for at leve et liv med en bedre balance mellem job og fritid bliver vigtigt for rigtig mange i de kommende år, og at det også smitter af på, hvor de vælger at bo.”  

Byudvikling og velfærd ligestillet i ny udviklingsstrategi

Hvor tidligere års udviklingsstrategier i høj grad har haft fokus på udvikling af byerne og lokalsamfundene, har politikerne med den nye udviklingsstrategi valgt at give velfærdsområderne en central plads. Det afspejler sig i strategiens to overordnede målsætninger.

Som tidligere år rummer udviklingsstrategien en målsætning om at tiltrække flere borgere til kommunen frem mod 2030 – en målsætning, der er øget fra 2.000 nye borgere til 3.000 nye borgere. Som noget nyt rummer strategien også et mål om at øge tilfredsheden med livet hos de eksisterende borgere. Andelen af borgere, der er meget tilfredse med livet, skal stige til minimum 80% i 2030. Ved en måling medio 2018 lå det tal på 77%.

Om det nye velfærdsmål fortæller Hans Stavnsager:

”Der er naturligvis mange ting, der gør sig gældende, når vi måler på tilfredshed med livet. Også ting, vi som kommune ikke har indflydelse på. Med den nye målsætning viser vi, at vi tager de eksisterende borgeres velbefindende meget alvorligt. Vi ønsker, at de skal være glade for at bo her, og her tror vi på, at lokalområdet og det nære spiller en vigtig rolle. For eksempel betyder det rigtig meget at være en del af et fællesskab – uanset om det er et arbejdsfællesskab, fællesskabet i en skoleklasse eller i en forening. På den led spiller velfærdsområderne en vigtig rolle i at skabe et godt liv.”

Læs hele udviklingsstrategien her.

Kontakt

Borgmester Hans Stavnsager, mobil 72 53 17 14