Nye veje til bedre mental sundhed for ældre

Færre ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune skal leve med depression. Det har været målet for det toårige projekt Sikkert Seniorliv, hvor frivillige og ansatte fra kommunen har arbejdet sammen om at finde nye veje til at forbedre ældres mentale sundhed og livskvalitet.

Siden 2017 har Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejdet med Dansk Selskab for Patientsikkerhed om projektet Sikkert Seniorliv. Her har frivillige fra civilsamfundet og ansatte fra kommunen samarbejdet om et fælles mål: At finde nye veje til at opspore og forebygge depression i alderdommen og forbedre ældres mentale sundhed og livskvalitet.

Vibeke Rischel, som er vicedirektør og sundhedsfaglig chef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, siger om projektet:

”Vi har tidligere inddraget patienter og borgere i vores projekter, men her er vi virkelig gået linen fuldt ud i forhold til samskabelse, og borgernee har været med til at udvikle løsninger på lige fod med de professionelle. Det har krævet en åbenhed og parathed til at gå i nye retninger, men det er også det, der skal til for at løse komplekse sundhedsproblemer som depression”.

Resultater fremlægges d. 13. november

Resultaterne af Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejde med projektet bliver fremlagt den 13. november til fællesspisning i Svanninge Sognegaard. Samme aften er politikere, Ældrerådet, Handicaprådet, lokalråd og frivillige sociale foreninger inviteret til et temamøde, hvor det videre arbejde skal drøftes.

”Med Sikkert Seniorliv har vi set, at nye veje kan vise sig, når forskellige aktører med hver deres indgangsvinkel mødes. Det giver resultater, der i sidste ende kommer borgerne til gode,” siger Vibeke Rischel.

Fakta

Projektet har varet fra 2017-2019 og deltagerne har været frivillige og professionelle fra kommunerne Thisted, Horsens og Faaborg-Midtfyn. Ud over arbejdet i kommunerne har deltagerne fire gange været samlet til fælles læringsseminarer, hvor de har modtaget undervisning og delt viden og erfaringer med hinanden.

Yderligere oplysninger, kontakt:

Karin Madsen, udviklingskonsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune
kmad1@fmk.dk
Tlf.: 72 53 62 07