Ryslinges gamle rådhus bliver til almene boliger

Kommunalbestyrelsen har på gårsdagens møde principgodkendt, at det tidligere Ryslinge Rådhus rives ned og erstattes af nye, almene boliger. Byggeriet skal tiltrække og fastholde borgere i Ryslinge.

I januar i år flyttede administrationen i Sundhed og Omsorg ud af bygningerne på Graabjergvej 3A, som før kommunesammenlægningen i 2007 også husede Ryslinge Rådhus.

Nu er første skridt så taget mod en fremtidig brug af grunden. Kommunalbestyrelsen i FaaborgMidtfyn Kommune har nemlig i går aftes vedtaget en principgodkendelse om, at der skal bygges nye almene boliger. Der er tale om en foreløbig godkendelse, da byggeriet kræver en ændring af lokalplanen. Den ventes at komme i høring over sommeren og at blive vedtaget i oktober eller november. Derefter kan byggeriet af de almene boliger endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen.

Fra ét rådhus til 22 almene boliger

Det kommunalbestyrelsen foreløbigt har nikket til, er en plan om at rive de tidligere administrationsbygninger ned og erstatte dem med 22 almene boliger på 90-100 m2. Boliger, som vil kunne fastholde borgere i Ryslinge, fordi de udgør et alternativ til villaer og parcelhuse.

Dog vil den del af bygningen, der tidligere har fungeret som kantine, blive bibeholdt og omdannet til fælleshus. Byggeriet vil blive åbent og imødekommende og tage hensyn til de omkringliggende huse og Ryslinge Kirke, som er nærmeste nabo.

Det er Boligforeningen Faaborg-Midtfyn, der vil opføre boligerne. Den samlede pris for boligerne vil være 41,234 millioner kroner, hvoraf Faaborg-Midtfyn Kommune betaler 10 procent som indskud til Landsbyggefonden.

Borgmester: Godt med ny type boliger

I december 2018 blev der holdt et borgermøde om projektet, og det har været et ønske fra lokalområdet, at der skulle opføres boliger på grunden. Det har spillet ind i kommunalbestyrelsens beslutning, fortæller borgmester Hans Stavnsager (S).

”Vi har selvfølgelig lyttet til de lokale og deres ønsker, og det har også spillet ind, at hverken Ryslinge-området eller vores kommune generelt har særlig mange af denne type boliger. Hvis alt går som planlagt får borgere og mulige tilflyttere nu et helt nyt boligtilbud til rådighed, og det er formentlig særlig aktuelt for dem med voksne børn, som gerne vil skifte parcelhuset ud med færre kvadratmeter og noget mindre pasningskrævende. Samlet set er jeg helt sikker på, at nye almene boliger vil bidrage rigtig positivt til udviklingen i Ryslinge.”

Administrationen i Sundhed og Omsorg er nu placeret på Faaborgvej 19 i Gislev.

Kontakt

Presseansvarlig Christoffer Voss, chvos@fmk.dk, 72 53 11 76