Skoleelevers gode idéer skal give mere liv til Brobyerne

Anlægsfasen i områdefornyelsen af Nr. Broby og Brobyværk er gået i gang. Elever fra Pontoppidanskolen og borgere fra de to byer har været med i processen.

Områdefornyelsen af Nr. Broby og Brobyværk skal medvirke til en positiv udvikling af de to lokalsamfund, og en række tiltag skal give en bedre kobling mellem byerne og deres fælles potentialer for udvikling. De naturskønne omgivelser ned til Odense Å og et særligt aktivt foreningsmiljø er de centrale potentialer, som områdefornyelsen bygger på. Det overordnede formål med indsatsen er at styrke bosætningen i området. 

Forløbet har involveret en række aktører i perioden 2017-2019, som via borgermøder og -dialog i de to byer samt forløb i ungdomsskole og folkeskole har udpeget emner og indgået i kvalificeringen af de projekter, der er en del af områdefornyelsen.

Stort løft for Brobyværkhallen og Pontoppidanskolen

Skoleleder Søren Hillers på Pontoppidanskolen glæder sig til påbegyndelsen af projekterne og dét, at skolens elever har været med i processen:

”Jeg glæder mig meget over, at der nu kommer gang i byfornyelsen i Brobyværk. Det bliver et stort løft for skolen, for hallen og for byen. Ligeledes er det bare så godt, at elever fra skolens nuværende 8. årgang har været inddraget i at skabe de nye uderum og opholdssteder rundt om skole og hal.”

Udearealerne omkring Brobyværkhallen får et massivt løft, så de kan leve op til de flotte og moderne faciliteter inde i hallen og dermed skabe endnu mere liv til det i forvejen velbesøgte samlingspunkt.
 

Centerleder og halbestyrer af Brobyværkhallen, Ann Baunbæk Hansen, siger:

”Området bag ved hallen har i de senere år stået i skærende kontrast til den nye moderne hal. Vi oplever, at området er et aktivt mødested for mange forskellige brugere i fritiden, og vi håber, at det nye område vil understøtte borgernes lyst til at benytte området som mødested for aktivitet. Og at endnu flere vil få lyst til at komme og være en del af et aktivt lokalsamfund.”

Hele parkeringspladsen foran hallen bliver asfalteret, hvilket går ud over parkeringsmulighederne ved hallen, så frem til og med uge 47 skal man bruge indkørslen fra Skovvej til parkering og afsætning af skolebørn.

Delprojekter, der igangsættes nu:

  • Poetiske udsigtspunkter fra broerne i Nr. Broby og Brobyværk.
  • Det grønne hovedstrøg med kirsebærtræer i Nr. Broby
  • Det Aktive Mødested – Pontoppidanskolen/Brobyværkhallen.
    Nyindretning af skolegårde, boldbaner og udearealer. Samtidig gennemføres projekt udearealer ved Brobyværkhallen
  • Naturpunkt – Højdevangen, Brobyværk
  • De øvrige projekter, blandt andet udearealer ved hallen i Nr. Broby og fremhævelse af byernes natur langs åen, forventes gennemført i 2020-21 i dialog med lokalrådene. 

Fakta

Der er afsat i alt 8 mio. kr. til områdefornyelsen og projekt udearealer ved Brobyværkhallen, herudover støtter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med 2 mio. kr. Midlerne skal bl.a. bruges til at opgradere byrum, vejarealer og grønne arealer samt sociale og kulturelle arrangementer.

Yderligere oplysninger

Formand for Teknik og Miljøudvalget,
Søren Kristensen, mobil 72 53 16 88

Skoleinspektør fra Brobyskolerne – afdeling Pontoppidanskolen
Søren Hillers, mobil 72 53 38 72

Centerleder og halbestyrer af Brobyværkhallen
Ann Baunbæk Hansen, mobil 91 89 20 90

Byplanlægger
Winnie Marianne Lund, FMK,
mobil 72 53 80 17

Pressekontakt
Mikkel Mandrup, mobil 72 53 11 72