Statens Kunstfond støtter kunsten i Faaborg-Midtfyn

Faaborg-Midtfyn Kommune får et anerkendt billedkunstråd i 2020 efter støtte fra Statens Kunstfond. Billedkunstrådet skal arbejde for at fremme kunsten i det offentlige rum.

Faaborg-Midtfyn Kommunes kunstråd afløses fra 2020 af et statsstøttet og -anerkendt billedkunstråd, der skal arbejde for at fremme kunsten i det offentlige rum til gavn for borgere og kommune.

"Billedkunstrådet skal virke for, at kunst og æstetik tænkes ind i alle relevante sammenhænge i udviklingen af Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi vil styrke kunstens synlighed i det offentlige rum og kvalificere borgernes møde med kunsten", siger formand for Billedkunstrådet, Anne Møllegaard Mortensen (O), som ser frem til at mødes med de øvrige medlemmer for at drøfte eksisterende og ny kunst i forhold til kommunens udviklingsstrategi og områdeudvikling.

Det er kommunens Kultur- og Lokalsamfundsudvalg, som har udpeget medlemmerne af det nye råd efter indstilling og anbefaling fra det siddende kunstråd.

Rådgivning om kunst

Billedkunstrådet skal fremme Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejde med kunst og kan inddrages i forbindelse med opgaver vedrørende fremtidig kunst i det offentlige rum. Billedkunstrådet vil desuden rådgive om den eksisterende kunst i Faaborg-Midtfyn Kommune, for eksempel hvis der er brug for at finde en ny placering af et kunstværk.

Støttet af Statens Kunstfond

Billedkunstrådets arbejde støttes af Faaborg-Midtfyn Kommune med 50.000 kr. i 2020 og et tilsvarende beløb fra Statens Kunstfond. Anerkendelsen og støtten fra Statens Kunstfond gælder kun for 2020.

De 100.000 kr. i billedkunstrådets virke i 2020 anvendes hovedsageligt til udgifter i forbindelse med strategisk kunstudvikling i kommunen, hvor vurdering, placering eller indkøb af kunst indgår. Dertil med registrering, kortlægning, konservering og rotation af eksisterende kunst, der er kommunal ejendom eller er opsat i det offentlige rum.

Billedkunstrådets medlemmer

Billedkunstrådet refererer til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og vil fra årsskiftet bestå af seks medlemmer:

  • Politiker og formand for kommunens Kultur- og Lokalsamfundsudvalg, Anne Møllegaard Mortensen
  • Museumsdirektør for Faaborg Museum, Gertrud Hvidberg-Hansen
  • Billedkunstner med faglighed fra Kunstakademiets Arkitektskole, Christina Capetillo
  • Billedkunstner Pernille Kapper Williams (udpeget gennem indstilling fra Billedkunstnernes Forbund)
  • Billedkunstner Malene Bach (udpeget gennem indstilling fra Akademiraadet)
  • Ledende kulturmedarbejder fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Teamleder for Kultur Hasse Winther

Vil du vide mere?

Anne Møllegaard Mortensen, formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og formand for Billedkunstrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune 
anmo@fmk.dk / 72 53 16 90

Britt Steensgaard Jensen, kulturkonsulent (sekretariat)
brjen@fmk.dk / 72 53 80 58

Mikkel Mandrup, pressekontakt
72 53 11 72