Stor analyse skal skabe positiv udvikling i landsbyerne

En omfattende analyse af 60 landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune er godt i gang. Analysen skal vise, hvordan der kan skabes positiv udvikling i kommunens landsbyer og lokalsamfund.

3000 flere borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune i år 2030. Det er et af målene i kommunensudviklingsstrategi: ’Sammen skaber vi det bedste sted’. En af forudsætningerne for at nå det mål er at kommunens mange landsbyer og lokalsamfund bidrager med at fastholde og tiltrække nye borgere, fordi de for mange borgere udgør rammen om det gode liv med nærhed til natur og stærke lokale fællesskaber.

Nogle lokalsamfund har fuld fart på, mens en række landsbyer præges af fraflytning og skal støttes i udviklingen af de potentialer, der er til stede. Derfor er der behov for, at lokalsamfundene og kommunen samarbejder om en positiv udvikling. Det skal analysen give viden om.

Formålet med landsbyanalysen

Landsbyanalysen er påbegyndt henover sommeren og skal identificere, hvilke tiltag, der kan være gavnlige i de enkelte landsbyer. Helt konkret skal analysen give hver af de 60 landsbyer viden om de udfordringer og muligheder, der er i netop deres landsby og lokalsamfund.

”Målet med analysen er at få belyst de potentialer og udfordringer, som vores lokalsamfund har. Hver landsby får konkrete bud på deres udviklingsmuligheder, som de kan arbejde videre med i egne planer og projekter,” fortæller Anne Møllegaard Mortensen (O), Formand for Kultur og Lokalsamfundsudvalget.

Søren Kristensen (V), Formand for Teknik- og Miljøudvalget, forklarer yderligere:

”Kommunen får et solidt grundlag for fremtidig prioritering af egns- og landsbyudvikling, som kan være en hjælp til det videre planarbejde med lokalplaner m.m.”

Foruden Anne Møllegaard Mortensen og Søren Kristensen sidder Gunnar Landtved, der er formand for Fynsland, også med i gruppen, der følger projektet.

Lokalråd inddrages i processen

Analysen baseres dels på befolkningens sammensætning, boligmarked, servicefunktioner og adgang til natur og grønne områder i nærområdet, og dels på det sociale aspekt, som belyses gennem interviews med repræsentanter fra hvert af kommunens 21 lokalområder. Interviewene har til formål at belyse potentialet for lokalt drevet udvikling og de sociale kvaliteter og fællesskaber, der findes i de enkelte lokalsamfund.

Yderligere oplysninger

Formand for Kultur og Lokalsamfundsudvalget
Anne Møllegaard Mortensen, 72 53 16 90

Formand for Fynsland
Gunnar Landtved, 24 26 27 13

Byplanlægger
Julie Linde Andersen, 72 53 20 36

Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Søren Kristensen, 72 53 16 88

Pressekontakt
Mikkel Mandrup, 72 53 11 72