Teams deler ideer til udviklingsplan for Faaborg havn og by

I går mødtes de tre teams, der deltager i konkurrencen om at udarbejde en udviklingsplan for Faaborg havn og by.

Dommerkomite, rådgivere og de tre deltagende teams i konkurrencen om at udarbejde en udviklingsplan for Faaborg havn og by mødtes i går.

Borgmester Hans Stavnsager (S) glæder sig over de mange ideer og perspektiver, dagen bragte:

”Vi har haft en meget spændende og indholdsrig dag, hvor vi har fået præsenteret nogle virkelig interessante bud på byens potentialer og udviklingsmuligheder. Det tegner rigtig godt,” fortæller han.

Konkurrencen i Faaborg er en såkaldt parallelkonkurrence. Det betyder, at de tre teams undervejs i konkurrencen mødes og deler viden og ideer.

Projektchef i Realdania, Astrid Bruus fortæller:

”Det er en rigtig givtig måde at få de bedste bud i spil og få de dygtige teams til at inspirere hinanden. Det skulle gerne betyde, at vi får tre meget stærke forslag og dermed i sidste ende også et rigtig stærkt vinderprojekt.”

Den første workshop

Den første workshop De tre teams præsenterede i går deres første tanker om projektets programmering – som bliver de overordnede og retningsgivende linjer for udvikling i Faaborg. Helt centralt er placeringen af Øhavsmuseet, KurKulturFaaborg, bibliotek og sundhedshus. Den overordnede programmering skal også omfatte forslag om nye boliger og deres omfang og boligtyper. Der kan ikke foreslås boligbyggeri på Slagterigrunden.

Derudover skal den overordnede programmering også komme med forslag til placering og ideer til rekreative områder og bud på nye erhvervsvirksomheder inden for eksempelvis serviceerhverv, turismeorienterede erhverv eller maritimt orienterede erhverv.

Udover at komme med de første bud på den overordnede programmering, skulle de tre teams hver især folde et af konkurrencens tre temaer ud:

Slagterigrunden og Banegårdspladsen
Team Adept fremlagde deres første tanker til temaet ”Volumenstudier - Slagterigrunden og Banegårdspladsen”. Her gav teamet f.eks. deres første tanker på, hvordan nye bygninger på havneområdet kan understøtte Faaborgs samlede identitet samt historiske og byarkitektoniske kvaliteter.

Klimatilpasning
Team SLA AARHUS delte ud af deres viden om klimatilpasning og kom med de første bud på, hvordan en by som Faaborg i fremtiden eksempelvis kan beskyttes mod skybrud og højvande.

Kulturområdet
Team GHB LANDSKABSARKITEKTERNE havde til opgave at komme med ideer til, hvordan bymidte, havn og landskab kan kobles tættere sammen. Her gav de blandt andet bud på, hvordan tilbuddene på kulturområdet i endnu højere grad kan styrke Faaborg som en samlet kulturdestination. De tre teams arbejder nu videre med tre konkrete forslag, der skal rumme både den overordnede programmering og de tre temaer. 

De tre endelige forslag skal afleveres i november, og vinderprojektet offentliggøres den 3. december 2019.

Kontakt

Borgmester Hans Stavnsager, tlf. 72 53 17 14

Programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania, tlf.: 29 69 52 23

Spørgsmål til det tekniske i konkurrencen rettes til direktør Anne-Mette Bølling, Arkitektkonkurrencerdk ApS, mobil 24 24 70 49