Tilfredsheden med livet er høj i Faaborg-Midtfyn

Nye tal fra Region Syddanmark viser, at det går godt med tilfredsheden med livet i Faaborg-Midtfyn. I undersøgelsen svarer 79 procent af de adspurgte, at de er meget tilfredse med livet. I 2018 var tallet 77 procent.

I Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi ”Sammen skaber vi det bedste sted” har politikerne opsat et mål om at øge tilfredsheden med livet blandt borgerne.

Ifølge en ny rapport fra Region Syddanmark går det den rigtige vej. I 2018 svarede 77 procent, i en lignende undersøgelse, at de var meget tilfredse med livet. I 2019 er det tal steget til 79. I de fire udviklingsbyer, Faaborg, Ringe, Årslev og Nr. Lyndelse, er tallet helt oppe på samlet 81 procent.

Borgmester Hans Stavnsager (S) glæder sig over de nye tal:

”Tilfredsheden med livet ligger generelt rigtig højt i Faaborg-Midtfyn, derfor er jeg ekstra glad for, at vi kan konstatere en stigende tendens,” siger han og fortsætter:

”Jeg er ikke i tvivl om, at den høje tilfredshed blandt andet hænger sammen med de stærke fællesskaber, vi har i Faaborg-Midtfyn. Kigger vi nærmere på tallene, kan vi blandt andet se, at mange oplever at være en del af fællesskabet, og stort set samtlige af de adspurgte svarer, at de har nogen at tale med, når de oplever problemer.”

Undersøgelsen viser samtidig et fald i andelen af ældre over 80 år, der svarer, at de hver dag eller mindst en gang om ugen er alene, selvom de har mest lyst til at være sammen med andre. I 2019 er tallet 24 procent, mod 29 procent i 2018.

”Vi har en stor opgave i vedholdende at arbejde på at fastholde de gode tendenser både i forhold til at øge tilfredsheden og bekæmpe ensomhed,” lyder det fra Hans Stavnsager.

Det gode liv uden for de store byer

Regionrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) glæder sig over den nye måling. 

”Det er godt at se, at arbejdet med at øge borgernes tilfredshed med livet går i den rigtige retning. Region Syddanmark arbejder for, at der skal være udvikling i hele regionen, og at livet kan leves i hele Syddanmark. Rapporten for Faaborg-Midtfyn Kommune viser, at det bestemt er muligt, og jeg glæder mig til at følge det fortsatte arbejde.”

Rapporten viser ligeledes, at langt de fleste af de adspurgte synes, at deres lokalområde er attraktivt. Her har også naturen stor betydning – uanset om man bor i eller uden for de fire udviklingsbyer. Knap fire ud af fem indbyggere i kommunen vil anbefale deres lokalområde til andre. I Årslev er tal ca. ni ud af ti.

Fakta om undersøgelsen

1.500 indbyggere i Faaborg-Midtfyn Kommune har svaret på en spørgeskemaundersøgelse om, hvordan de oplever deres liv og lokalområde. Derudover er der gennemført interviews med 250 personer i de fire udviklingsbyer, Faaborg, Ringe, Årslev og Nr. Lyndelse og med 500 personer uden for de fire byer. 

Undersøgelsen er et vigtigt instrument i Faaborg-Midtfyn Kommunes og Region Syddanmarks bestræbelser på at skabe de bedste rammer for det gode liv i kommunen og regionen.

Rapporten er udarbejdet af Region Syddanmark og er en del af et partnerskab om regional og kommunal opfølgning på Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi og regionens vækst- og udviklingsstrategi. 

Partnerskabet skal følge udviklingen på kommunens politisk vedtagne syv udviklingsområder, der støtter op om den politiske ambition om at blive 3.000 flere borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune inden 2030. 

De syv politisk valgte udviklingsområder er: 1) Uddannelsesniveau, 2) Civilt engagement og fællesskaber, 3) Medarbejdertrivsel (her foretager kommunen selv målinger), 4) Adgang til kultur og natur, 5) Borgeroplevelse og omdømme, 6) Sundhed og 7) Infrastruktur.

Læs hele rapporten

Rapporten bliver fremlagt for Økonomiudvalget tirsdag den 17. december.

Du kan allerede læse rapporten Det gode liv i Faaborg-Midtfyn Kommune 2019

 

Vil du vide mere?

Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, mobil: 25 33 09 82
Hans Stavnsager (S), borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, mobil: 72 53 17 14
Annette Wognsen Frederiksen, kommunikationskonsulent i Faaborg-Midtfyn Kommune, mobil: 72 53 11 73