Udviklingsplan sætter retning for ny Odense-forstad

Politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har netop vedtaget en udviklingsplan for, hvordan en moderne, bæredygtig forstad skal realiseres i den lille by Årslev, blot 15 min fra vækstområdet Campus Odense. De første byggeretter sættes til salg medio 2020.

Politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har netop vedtaget en udviklingsplan for, hvordan en moderne, bæredygtig forstad skal realiseres i den lille by Årslev, blot 15 min fra vækstområdet Campus Odense. De første byggeretter sættes til salg medio 2020.

Ambitionerne for den lille by Årslev ved Odense er store. I november 2018 kunne Faaborg-Midtfyn Kommune kåre vinderne af to store arkitektkonkurrencer om at skabe en samlende bymidte og en bæredygtig bydel. Vinderne blev hhv. Holscher Nordberg/ STED og Vandkunsten.

Siden har arkitekterne sammen med kommunen arbejdet med at konkretisere de to vinderprojekter yderligere i en udviklingsplan, der sætter retningen for udviklingen i Årslev i de næste 10-15 år. Udviklingsplanen er netop blevet vedtaget, herunder også en rækkefølgeplan for realiseringen.

Borgmester Hans Stavnsager (S) glæder sig over udsigten til, at kommunen kan gå i gang med at realisere ambitionen om at skabe en fremtidens forstad i Årslev:

”Nu har vi vedtaget en langsigtet plan, og med Budget 2020 har vi vist, at vi vil byudviklingen. Vi har afsat 150 millioner kroner til kommunale investeringer i første omgang. Det bliver godt at komme i gang, og jeg glæder mig til at vise potentielle investorer, hvad det er for en perle, vi har liggende her,” fortæller Hans Stavnsager og fortsætter:

”Årslev ligger meget tæt på Campus Odense, hvor der i disse år etableres mange arbejdspladser, blandt andet det nye supersygehus. Ansatte her vil meget hurtigt kunne komme hjem til Årslev – hjem til et sted, hvor naturen og de lokale fællesskaber beriger hverdagen, samtidig med at Odenses kulturtilbud hurtigt kan nås med toget, i bil eller på cykel,” fortæller han.

Fællesskaber, bæredygtighed og klimaløsninger

Den vedtagne udviklingsplan skal sikre tre grundlæggende forhold for fremtidens Årslev:

•      Rammer for gode fællesskaber

•      Bæredygtighed i alle dets aspekter

•      Klimaløsninger, der kan håndtere fremtidens udfordringer og skabe værdi til byen

Første byggeretter i bydel sættes til salg i 2020

En ny og bæredygtig bydel etableres i det sydlige Årslev. I 2020 begynder kommunen at gøre infrastrukturen til den nye bydel klar. Bydelen skal bestå af tre klynger med hver sin identitet og med stor variation i boligtyper, boligformer, arkitektur og design med mulighed for gode fællesskaber. Væsentligt i opførelsen er at der skabes rammer for gode fællesskaber. Private investorer inviteres til at byde på de første byggeretter i 2020.  

 

 

Ny rekreativ bymidte

I 2021 igangsætter kommunen et omfattende arbejde med at udvikle byens centrum, så der i højere grad inviteres til ophold og fællesskaber i bymidten. Et nyt torv, Platformen, bliver det samlende element, hvor offentlige institutioner samles rundt om det nye torv. Ved byens ene skole etableres en ny bypark, mens der på den anden side etableres en sportsfælled med helt nye sportsfaciliteter til brug for skolen i skoletiden og for hele byen efter skoletid og i weekender og ferie.

 

 

 

 

Læs hele udviklingsplanen

Du kan læse meget mere om planerne for Årslev på aarslev.fmk.dk 

Du kan også læse Udviklingsplan for Fremtidens Forstad Årslev 

Fakta

Der bor godt 4.000 borgere i Årslev. Målet er, at der frem mod 2030 skal komme 1.200 flere borgere til byen. 

 

Vil du vide mere?

Borgmester Hans Stavnsager (S), mobil: 72 53 17 14
Projektleder Birgit Sønderskov Weber, mobil: 72 53 20 78
Kommunikationskonsulent Annette Wognsen Frederiksen, mobil: 72 53 11 73