Bredt forlig om budget 2021: Stærkt afsæt for flere og mere tilfredse borgere

Underskrifterne er netop sat på årets budgetforlig, hvor forligspartierne har valgt at afsætte betydelige midler, så det er muligt at fastholde det eksisterende serviceniveau, når flere borgere har behov for hjælp. Særligt på det specialiserede socialområde og på ældreområdet har forligspartierne valgt at prioritere nye midler i betydelig grad.

Velfærdsområderne bliver også styrket gennem flere nye indsatser - herunder en vigtig indsats for at forebygge ensomhed hos både unge og ældre. På skoleområdet igangsættes et nyt initiativ, som skal være med til at sikre, at børn med særlige udfordringer i højere grad kan få støtte til at forblive i den almene skole. Endelig blev alle årets besparelsesforslag på velfærdsområderne taget af bordet.

Ni underskrifter på årets budgetaftale betyder, at der tale om et bredt forlig om budget 2021:

”Vi har netop indgået et forlig om næste års budget – og jeg er meget tilfreds med, at hele kommunalbestyrelsen står bag aftalen,” siger borgmester Hans Stavnsager. ”Vi er enige om både at holde hånden under velfærden til borgerne og tage vigtige skridt i udvikling af kommunen - og så udvider vi kapaciteten med flere vuggestue- og dagtilbudspladser, så vi er klar til at byde velkommen til flere børnefamilier”.

Med betydelige investeringer bl.a. i Faaborg og Årslev fortsættes de seneste års investeringer i at styrke kommunen som et godt sted at bo for både eksisterende og nye borgere. Og med årets budgetforlig investeres også i at øge kapaciteten til at tage godt hånd om kommunens unge borgere med 160 nye vuggestue-, børnehave- og specialbørnehavepladser. Dermed investeres i en kapacitet, så institutionerne er rustet til at møde det stigende behov, som flere nye borgere vil medføre.

Forligspartierne har valgt at bruge 15 mio. kr. mere på anlægssiden end i 2020. Det skaber bl.a. rum for investeringer i flere cykelstier og andre tiltag for at fremme trafiksikkerheden. Endelig er der afsat midler til at udvide Plejehjemmet Nørrevænget i Gislev, så kommunen i fremtiden også kan tilbyde særlige pladser til ældre med sindslidelse.

Budgetaftalen betyder også, at bæredygtig vækst og klima vil og skal fylde meget i de kommende år med afsæt i de kommende anbefalinger fra §17,4 udvalget om FN’s verdensmål samt erfaringerne fra samarbejdet med andre kommuner gennem DK2020 samarbejdet.

Budgettet skal til 2. behandling i kommunalbestyrelsen den 6. oktober.

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

borgmester
Hans Stavnsager
telefon 72 53 17 10