Corona-virus: Undlad at besøge plejehjem, hvis du har været i særlige risikoområder

Sundhedsstyrelsen har ændret sine anbefalinger om COVID-19 for at inddæmme smitterisikoen. Det betyder blandt andet, at alle, der har været i de særlige risikoområder, under ingen omstændigheder må besøge plejehjem og ældre eller svækkede borgere.

De nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er, at alle borgere, der siden 2. marts er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, anbefales at holde sig hjemme i to uger efter hjemkomsten.

De særlige risikoområder er Kina, Sydkorea, Iran og Norditalien (regionerne Lombardiet, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte).

Vær opmærksom på at denne anbefaling også går på børn og unge, der anbefales at blive hjemme fra skole og dagtilbud i to uger efter hjemkomst fra de særlige risikoområder.

Samtidig må personer, der har været i risikoområderne, under ingen omstændigheder besøge sygehuse, plejecentre eller andre steder, hvor der er personer, som er svækkede og derfor særligt sårbare og udsatte over for COVID-19. Det gælder for pårørende, frivillige og alle andre med ærinde på plejehjemmene.

Besøg i ældre hjemmehjælpsmodtageres egen bolig bør også undgås indtil 14 dage efter hjemkomst.

Samtidig betyder de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, at personale i sundheds- og ældresektoren, der har borger/patient-kontakt, ikke må gå på arbejde, hvis de har rejst i de særlige risikoområder. De retningslinjer lever Faaborg-Midtfyn Kommune selvfølgelig op til.

Direktør Siggi W. Kristoffersen siger:

”Vi holder meget nøje øje med udviklingen af COVID-19, og vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det er vigtigt, at vi passer på hinanden og især på de af vores medborgere, som er særligt udsatte, hvis de bliver smittet. Men det er også vigtigt, at vi ikke overreagerer. Man skal ikke sætte hverdagen på pause, men selvfølgelig tage de rette forholdsregler og sørge for god håndhygiejne."

Hvad gør du, hvis du har symptomer?

Hvis du har været i risikoområderne og mærker symptomer som feber, hoste eller åndenød, skal du selvisolere dig og med det samme kontakte læge telefonisk med henblik på en undersøgelse for COVID-19.

COVID-19 udvikler sig dag for dag. Du finder de seneste anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk, ligesom vi opdaterer på www.fmk.dk, hvis der sker nyt.

Kontaktinfo

Siggi W. Kristoffersen, direktør
72 53 10 16 

Christoffer Voss, presseansvarlig
72 53 11 76 / chvos@fmk.dk