Faaborg-Midtfyn Kommune vedtager corona-hjælpepakke til det lokale erhvervsliv

En ny erhvervspakke skal hjælpe de lokale virksomheder, som lider under coronakrisen.

Kommunalbestyrelsen har her i dag besluttet at gennemføre 23 tiltag, der skal bidrage til at holde hånden under de lokale virksomheder, der er ramt på økonomien på grund af coronakrisen.

Tiltagene spænder bredt – lige fra en fremrykning af anlægsarbejder for fem mio. kr. og straksbetaling af alle skyldige fakturaer (cirka 1,9 mio. kr.) til udsættelse af ejendomsskat for erhvervsejendomme og muligheden for udsættelse af gæld til kommunen.

Og mens nogle af tiltagene allerede er trådt i kraft, f.eks. hurtigere betaling af fakturaer, hvor der siden 17. marts 2020 er betalt fakturaer for 2,5 mio. kr. til private virksomheder, skal andre tiltag undersøges nærmere, inden de kan træde i kraft.

Borgmester Hans Stavnsager (S) siger om pakken:

”Jeg taler på vegne af hele kommunalbestyrelsen, når jeg siger, at den nuværende krise i vores lokale erhvervsliv er et stort fokusområde lige nu. Med denne store, lokale erhvervspakke supplerer vi de hjælpepakker, som regeringen og Folketinget har vedtaget. Og vi tager alle de skridt, vi kan, for at bakke op om vores virksomheder og de mange arbejdspladser, de skaber i vores kommune. Alt sammen for at sikre, at vores virksomheder kan komme igennem ikke bare den nuværende nedlukning, men også den efterfølgende tid, hvor samfundsøkonomien formentlig stadig kører i et lavere gear."

Det har Økonomiudvalget besluttet

Erhvervspakken, som i dag er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen, består af følgende tiltag:

1. alle skyldige fakturaer til private virksomheder betales nu (svarende til ca. 1,9 mio. kr. pr. 23/3)

2. betalinger til private virksomheder fremrykkes fortsat på baggrund af henvendelse fra virksomhederne

3. hurtigere lønrefusion i forbindelse med særlige beskæftigelsesform som fleksjob fastholdes

4. parkeringskontrol udføres fortsat ikke

5. Jobcenterets opprioriterede vejledning af virksomheder fortsættes

6. Borgerservices hjælp til erhvervsvirksomheder vedrørende pas og kørekort fortsættes

7. fortsat fokus på at nedbringe byggesagstiden, som aftalt i handleplanen

8. fortsat gør opmærksom på muligheden for nødpasning af børn for privatansatte, som ikke har andre muligheder 

9. indføring af nødpasning for privatansatte uden for nuværende åbningstid (inkl. om natten)

10. udsættelse af opkrævning af gæld fra private virksomheder efter anmodning fra den erhvervsdrivende

11. udsættelse af forfaldsdagen for opkrævning af næste rate af ejendomsskat til november 2020 for erhvervsejendomme, der ejes af et selskab eller en enkeltmandsvirksomhed 

12. afdragsordning for huslejen for april måned/kvartal efter anmodning fra den enkelte erhvervslejer. Huslejen afdrages over 3-6 måneder med start i 4. kvartal 2020

13. iværksættelse af en særlig håndsrækning til særlig hårdt ramte virksomheden indenfor turismeerhvervet med tre beskrevne initiativer

14. anmodning til FFV om at give henstand til erhvervsvirksomheder, som måtte anmode om det

15. understøttelse af lokale restauranter og fødevareproducenter ved øget forbrug af deres ydelser og varer i forbindelse med afholdelse af kommunale møder og arrangementer, når vi er retur på arbejde

16. understøttelse af lokale restauranter og fødevareproducenter ved at gøre brug af disse til en betingelse for tildeling af kommunale puljemidler (ekstern udviklingspulje, kulturpuljen mv.)

17. understøtte lokale erhvervsvirksomheder ved øgede lokale indkøb

18. genoptagelse af levering af ikke-forgængelige varer, hvis virksomheden ønsker det

19. midlertidig genforhandling af vilkår i kontrakter med erhvervsdrivende behandles principielt velvilligt efter henvendelse fra virksomheden

20. udbudsgrænsen for vedligeholdelsesarbejder i resten af 2020 hæves til 300.000 kr.

21. mindre anlægsarbejder for ca. 5 mio. kr. fremrykkes

22. fra 2021 fremrykkes radonarbejder for ca. 2,5 mio. kr. og fortovsrenovering for 1 mio. kr.

23. kommunalt fokus på at understøtte eventarrangører ift. bevillingsnævn og ekstern udviklingspulje.

Erhvervspakkens initiativer anvendes, hvor det er nødvendigt og relevant, og er i første omgang gældende til den 30. september 2020.

Kontaktinfo

Hans Stavnsager
borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune
72 53 17 14

Christoffer Voss
presseansvarlig, Faaborg-Midtfyn Kommune
72 53 11 76