Faaborg-Midtfyn springer 19 pladser frem på rangliste over landets bedste erhvervskommuner

Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsklima er positiv læsning for Faaborg-Midtfyn Kommune. Fremgangen skyldes målrettede indsatser, siger borgmester.

Med en placering som nummer 57 ud af landets 98 kommuner ligger Faaborg-Midtfyn Kommune solidt placeret i midterfeltet i Dansk Industris (DI) årlige måling af kommunernes lokale erhvervsklima. Og der er grund til stor optimisme i Faaborg-Midtfyn, som er sprunget hele 19 pladser frem i forhold til sidste år.

Fremgangen skyldes blandt andet øget tilfredshed med sagsbehandlingen, bedre dialog/information og indsatsen for at sikre kvalificeret arbejdskraft. Det er områder, hvor kommunen har iværksat konkrete projekter og tiltag, og netop dét glæder borgmester Hans Stavnsager (S).

”Jeg er rigtig glad for vores fremgang på listen, men jeg er særligt begejstret for, at fremgangen så tydeligt er et direkte resultat af vores målrettede indsatser. Det viser, at vores arbejde bærer frugt, og at vi er på rette vej i arbejdet med at gøre Faaborg-Midtfyn til et fantastisk sted at drive virksomhed,” siger Hans Stavnsager og uddyber de indsatser, hvis effekter kan ses i DI’s måling.

”Vi har med succes haft et stort fokus på at forkorte sagsbehandlingstiderne, jobcentret har det som altoverskyggende mål at skaffe kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og med erhvervsrygsækken knytter vi skole og virksomheder tættere sammen. Ligesom vi med vores nye erhvervsstrategi har vi opprioriteret dialogen og kommunikationen med virksomhederne. Alt dette kan aflæses i rapporten, og det kan vi være rigtig stolte af.”

Samme positive billede af erhvervsudviklingen ses desuden også i en ny lignende opgørelse fra interesseorganisationen EjendomDanmark, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune hopper frem til en placering som nummer 30.

Vi er kun lige begyndt

Trods de positive tendenser fastslår Hans Stavnsager, at arbejdet med at forbedre erhvervslivets vilkår i Faaborg-Midtfyn kun lige er gået i gang.

”Vi kan med rette være stolte over de resultater, vi har opnået, men jeg kan forsikre alle om, at vi både politisk og i vores erhvervsservice vil blive ved med at være ydmyge og konstant vil forsøge at forbedre os. Vi holder næsen i sporet, så vi på samme tid næste år forhåbentlig har gjort Faaborg-Midtfyn til et endnu bedre sted at være erhvervsdrivende.”

I 2021 vil det blandt områder som indkøbspolitik, erhvervsgrunde, kollektiv trafik og fortsat forbedring af byggesagsbehandlingen, som vil være i fokus.

Fakta

Blandt andet på disse områder er Faaborg-Midtfyn Kommune gået frem:

  • Samarbejdet mellem virksomheder og folkeskoler (fra 39 til 10)
  • Hurtigere sagsbehandling på byggeområdet (fra 79 til 56), om miljøforhold (fra 67 til 27) og i          sygedagpengesager (fra 56 til 15)
  • Jobcentrets samarbejde med virksomhederne (fra 80 til 36)
  • Dialog med kommunen og formidling af væsentlig information (fra 84 til 32)
  • Kommunens indsats for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificerede medarbejdere (fra 64 til 46)


Se rapporten for Faaborg-Midtfyn Kommune her

Se resultaterne for 2021 her

Yderligere oplysninger, kontakt:

Hans Stavnsager, borgmester (S)
72 53 17 14

Heidi Juul Madsen
erhvervschef og stabschef for Politik og Strategi
72 53 10 10

Christoffer Voss, presseansvarlig
72 53 11 76