Forhåndsaftale for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Den nye aftale sikrer som noget nyt pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter en lokalt forpligtende ret til videreuddannelse.

Torsdag har Faaborg-Midtfyn Kommune indgået en aftale med fagforeningen for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere på Fyn (PMF Fyn), der er en del af FOA.

Pædagogmedhjælpere har typisk ingen eller meget lidt pædagogisk uddannelse, og den nye aftale har derfor et stærkt fokus på at sikre løbende kompetenceudvikling til de pædagogmedhjælpere, som er ansat i børnehaver, vuggestuer og SFO’er, der er tilknyttet kommunens områdeinstitutioner og landsbyordninger (landsbyordningen dækker over institutioner, hvor skole/SFO, børnehave og vuggestue har fælles ledelse).

Aftalen indeholder flere forskellige muligheder for kompetenceudvikling, hvor nogle elementer vil være obligatoriske, når man er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dertil vil pædagogmedhjælpere med minimums tre års anciennitet modtage et tilbud om at tage uddannelsen som pædagogisk assistent.

Løbende kompetenceudvikling og lønløft

Siggi W. Kristoffersen, direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune, siger om aftalen:

”Jeg er glad for, at vi med aftalen har fået sikret en løbende kompetenceudvikling af medarbejderne og på den måde styrker fagligheden for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i vores kommune. Det gavner både den enkelte medarbejder, styrker kompetencerne i vores institutioner og gør dermed en konkret forskel for børnene i hverdagen. Samtidig har det været afgørende for os, at kompetenceudviklingen ses over et langt arbejdsliv, så den enkelte medarbejder gradvist kan udbygge sit faglige niveau alt efter hvor i arbejdslivet, man er”.

Anette Friis Christensen, faglig sekretær i PMF Fyn, siger:

”Vi har haft et rigtig godt og konstruktivt forhandlingsforløb og kan nu præsentere en aftale, som både tilgodeser vores ønsker om et lønløft og om opkvalificering og kompetenceudvikling. Det er en stor anerkendelse af de faggrupper, vi repræsenterer.”

Kontaktinfo

Christoffer Voss, presseansvarlig
chvos@fmk.dk / 72 53 11 76

Siggi W. Kristoffersen, direktør, Faaborg-Midtfyn Kommune, 72 53 10 16 

Anette Friis Christensen, faglig sekretær, PMF Fyn, 27 22 90 82