Handicaprådet efterlyser kandidater til Handicapprisen 2020

Om knap to måneder uddeler Handicaprådet i Faaborg-Midtfyn Kommune den årlige handicappris. Alle borgere kan indstille kandidater frem til 2. november.

Handicaprådet vil ved tildeling af prisen lægge vægt på, at kandidaterne i årets løb har ydet enten en særlig indsats for borgere med handicap i Faaborg-Midtfyn Kommune eller en særlig handicappolitisk indsats. 

Handicapprisen uddeles derfor til en person, virksomhed eller organisation, som i særlig grad har ydet en indsats for, at borgere med handicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre. 

Prisen vil blive tildelt på baggrund af indkomne forslag og kan f.eks. tildeles:

  • en erhvervsdrivende, der har gjort noget specielt for at integrere borgere med handicap i sin virksomhed,
  • en butiksindehaver, der har sikret god tilgængelighed til sin forretning,
  • en frivillig i en forening, der har arbejdet for at sikre, at borgere med handicap kan deltage i foreningslivet,
  • en hvilken som helst person, der uegennyttigt har arbejdet på at forbedre forhold for borgere med handicap. 

Medlemmer af Handicaprådet i Faaborg–Midtfyn Kommune kan ikke modtage prisen.

Indstillinger til Handicapprisen skal sendes til: 

Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicapråd
Att. formand Kristian Nielsen
Ølstedvej 26
5672 Broby 

eller på mail: krini@fmk.dk 

Indstillinger til Handicapprisen 2020 skal være Handicaprådet i hænde senest d. 2. november 2020. Herefter vil Handicaprådet udvælge prismodtageren. 

Afsløringen af årets vinder af Handicapprisen og overrækkelsen finder sted: 

Torsdag d. 3. december 2020 kl. 17 i Byrådssalen, Mellemgade 15, 5600 Faaborg 

Prisen overrækkes af borgmester Hans Stavnsager. Grundet den aktuelle corona-situation kan der ske ændringer i arrangementet, hvis situationen tilsiger det. 

Yderligere oplysninger, kontakt:

Kristian Nielsen,
formand, Faaborg-Midtfyn Kommunes Handicapråd,
krini@fmk.dk, tlf.: 72531704