Julegave på 430.000 kr. til fællesskabsprojekt i Faaborg-Midtfyn

Projekt ”Ud i naturen – ind i fortællingen” i Faaborg-Midtfyn Kommune bliver støttet af Regionsrådet med 430.000 kr. Projektet skal bringe kommunens borgere sammen om bevægelse og fortællinger i naturen i kulturlandskaber.

Som et tiltag under visionsaftalen ”Bevæg dig for livet” ansøgte Faaborg-Midtfyn Kommune i september om bevilling til projektet ”Ud i naturen – ind i fortællingen” i Region Syddanmarks kulturpulje. Nu har kommunen modtaget meddelelse om, at Regionsrådet har besluttet at tildele Faaborg-Midtfyn 430.000 kr. til projektet.

Bevillingen skal bruges til at bringe mennesker sammen i den ramme, de særlige kyst- og landområder Sydfyn tilbyder. Målet er, at oplevelsen af det gode liv vil kunne opleves gennem mødet med natur, fortællinger, refleksion og andre deltagere.

Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager, er glad for, at der kan arbejdes videre med nogle af de tiltag, der skaber synergi mellem borgere, kultur og natur. 

”Jeg er rigtig glad for Regionsrådets bevilling til projektet, hvor vi kobler mennesker, kultur, fortællinger og vores smukke natur sammen. Vi har allerede gang i spændende aktiviteter på området - bl.a. vandringsforestillingen Under Isen, hvor man på en tur fra Faaborg til Svanninge Bakker kan opleve, hvordan landskabet er blevet skabt, og hvordan de fynske malere brugte det i deres kunst. Projektet er et samarbejde mellem FMK, BaggårdTeatret, Øhavsmuseet og Faaborg Museum. Med bevillingen kan vi arbejde videre med lignende spændende projekter og nye oplevelser for både vores egne borgere og vores mange gæster i kommunen,” fortæller borgmesteren.

Vandreture og oplæg fra Faldsled til Langeland

I projekt ”Ud i naturen – ind i fortællingen” har Faaborg-Midtfyn Kommune indgået samarbejde med Langeland Kommune, Outdoor Sydfyn, Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne og Øhavsmuseet, så der skabes en helstøbt oplevelse for de 400 deltagere, som kommer med i projektet. 

Gennem det kommende halvandet år vil i alt 20 grupper med 20 deltagere på hvert hold bevæge sig på guidede ture i etaper på Sydfyn og Langeland. På vandreturene bliver deltagerne introduceret til motions- og bevægelsesglæde i naturen, til ord og tanker, der kan virke inspirerende til hverdagens trivsel og til områder, der rummer fortællinger om tid og sted knyttet til landskabet. 

Som optakt til og undervejs på vandreturene vil der være oplæg på udvalgte kultursteder, og projektet afsluttes på DGI Landsstævnet i sommeren 2022, hvor alle 400 deltagere mødes.

Anne Møllegaard Mortensen (O), der er formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune er begejstret for projektet.

”Det er på mange måder et nytænkende projekt, hvor vi arbejder på tværs i samarbejder med et fælles mål om at skabe bedre forudsætninger for at udvikle aktive og sunde fællesskaber, forbedre idræts- og sundhedstilbud samt skabe mere attraktive mødesteder i kommunen. Regionsrådet har i deres vurdering af ansøgningen lagt vægt på, at ”Ud i naturen – ind i fortællingen” vil styrke borgernes trivsel, aktive liv og fællesskaberne, og det giver jeg dem ret i. Jeg glæder mig til at følge projektet”, siger Anne Møllegaard Mortensen.

Et projekt til den lange bane

Projektets målgruppe er primært voksne borgere, der søger øget trivsel og oplevelsen af det gode liv gennem meningsfulde fællesskaber. 

Ud over en øget oplevelse af trivsel udløst af de afholdte vandredage vil deltagerne få et indgående kendskab til naturen og landskaberne med muligheder til flere gentagne naturoplevelser og dermed en øget naturforståelse. Når grupperne guides til oplevelser i naturen, er en anden målsætning i projektet, at der kan være større chance for at de efterfølgende tager familie, venner og bekendte med ud til de samme steder, som nu føles trygge at komme i.

Der vil være mulighed for at tilmelde sig projektet fra foråret 2021.

Yderligere oplysninger, kontakt:

Hans Stavnsager, borgmester,
72 53 17 14

Anne Møllegaard Mortensen,
formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget,
72 53 16 90

Tina Kryger Mondrup, specialkonsulent, 
72 53 80 02

Mikkel Mandrup, pressekontakt,
72 53 11 72