Ledige skal igen stå til rådighed for arbejdsmarkedet – men jobcentret er stadig fysisk lukket

Store dele af beskæftigelsesindsatsen starter op igen. Alle ledige og sygemeldte vil blive kontaktet af Jobcenter Faaborg-Midtfyn, som stadig er fysisk lukket.

Da Danmark i marts lukkede ned på grund af coronavirus, blev beskæftigelsesindsatsen midlertidigt sat i bero. Nu har Beskæftigelsesministeriet meddelt, at indsatsen fra dags dato igen skal starte op.

I Faaborg-Midtfyn Kommune såvel som i resten af landet betyder det, at ledige igen skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og derfor skal søge og tage imod henviste job. Det betyder også, at man som ledig igen kan opleve sanktioner, hvis man ikke lever op til kravene fra jobcenter og a-kasse.

At beskæftigelsesindsatsen igen starter op, betyder også, at man som ledig eller sygemeldt igen har ret og pligt til at deltage i de forskellige forløb og tilbud, der udbydes efter reglerne i beskæftigelsesindsatsloven eller sygedagpengeloven.

Jobcentret er fysisk lukket – alle ledige bliver kontaktet

Jobcenter Faaborg-Midtfyn på Lindevej 5 i Ringe vil indtil videre stadig være fysisk lukket, medmindre man har en specifik aftale om at mødes på jobcentret. Det er således ikke muligt at komme ind på jobcentret uden forudgående aftale.

Inden for de næste tre uger vil alle ledige og sygemeldte blive kontaktet af jobcentret med henblik på en samtale. I en midlertidig periode vil samtalerne ikke nødvendigvis være ansigt-til-ansigt, men vil i stedet foregå enten i jobcenteret, på telefon eller digitalt. Det er den enkelte sagsbehandler, der vurderer, hvordan en samtale skal finde sted.

Alle ledige og sygemeldte vil også få direkte besked via e-Boks om, at beskæftigelsesindsatsen ikke længere er sat i bero, og hvad det betyder for dem.

Hvis du vil i kontakt med Jobcenter Faaborg-Midtfyn, kan du ringe på 72 53 07 00 eller skrive til jobcenter@fmk.dk.

Kontaktinfo

Mette Gaarde-Fink
chef, Arbejdsmarked
72 53 72 01

Christoffer Voss
presseansvarlig, 72 53 11 76