Lokal hjælpepakke til kulturen i Faaborg-Midtfyn

Kulturlivet i Faaborg-Midtfyn Kommune er trængt på grund af coronakrisen. Derfor har Kultur- og Lokalsamfundsudvalget vedtaget en hjælpepakke, der skal komme området til undsætning.

Arrangørerne bag en lang række lokale kulturelle arrangementer får nu en håndsrækning fra kommunen. En ny hjælpepakke skal bidrage til, at lokale kulturelle arrangementer kan overleve coronakrisen. 


”Foråret og sommeren i Faaborg-Midtfyn er præget af et væld af små og store kulturelle arrangementer, der for en stor dels vedkommende aflyses i denne tid, hvor vi ikke må mødes,” fortæller formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Anne Møllegaard Mortensen (DF) og fortsætter:

”Vi er optagede af, at vi også på den anden side af coronakrisen kan bryste os af at have mange kulturelle aktiviteter og arrangementer. Det er med til at gøre Faaborg-Midtfyn til et dejligt sted at bo. Derfor har vi vedtaget en pakke, der forsikrer arrangørerne om, at de beholder den kommunale støtte, hvis de grundet coronakrisen er tvunget til at rykke deres arrangementer til efteråret.”

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget udtrykker samtidig velvillighed over for arrangementer, der må rykkes til 2021. Ved arrangementer, hvor dette er tilfældet, skal arrangørerne dog søge på ny.

Kulturpakken indebærer, at:

1. Aktører, som har fået kommunalt tilskud til afholdelse af kulturelle arrangementer i 2020, kan bevare tilsagnet om kommunalt tilskud, hvis de usædvanlige omstændigheder omkring COVID-19/corona nødvendiggør en udskydelse af de planlagte arrangementer til senere på året.

2. Arrangører, der har modtaget tilsagn om støtte til et kulturelt arrangement i 2020, som udskydes til 2021, må indsende fornyet ansøgning om støtte til arrangementet i 2021. Udvalget vil se velvilligt på at imødekomme sådanne ansøgninger.

3. En del af et tilskud til et kulturelt arrangement, der må udsættes til 2021, kan udbetales allerede i 2020, hvis arrangøren er forpligtet til at dække visse udgifter i forbindelse med en aflysning af arrangementet i 2020.

4. Modtagere af kommunale driftstilskud fra kulturpuljen fastholder deres driftstilskud i 2020, selvom de usædvanlige omstændigheder omkring COVID-19/corona betyder, at nogle af tilskudsmodtagernes aktiviteter forandres, udsættes eller aflyses.

I forbindelse med hjælpepakken opfordres arrangørerne af kommunalt støttede kulturelle arrangementer og modtagere af driftstilskud fra Kulturpuljen til at benytte sig af lokale kunstnere og leverandører i videst muligt omfang.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har på samme møde behandlet en hjælpepakke til fritidsområdet. Denne skal behandles på kommunalbestyrelsesmødet den 12. maj.

Kontaktinfo

Anne Møllegaard Mortensen
formand for kultur- og lokalsamfundsudvalget,
72 53 16 90

Hasse Hingelberg Winther
teamleder i By, Land og Kultur,
72 53 20 69

Christoffer Voss
presseansvarlig,
72 53 11 76