Nu bliver Campus Faaborg til virkelighed

Faaborg er godt på vej til at blive en mere attraktiv uddannelsesby takket være et nyt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommune.

Tredje gang er lykkens gang, siger man. Det gælder også for Campus Faaborg. Efter to tidligere forsøg på at søsætte en campus er det i dag officielt, at seks sydfynske uddannelser indgår et tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og Faaborg-Midtfyn Kommune om at øge bredden i de lokale uddannelser og dermed få flere unge til at uddanne sig i Faaborg efter grundskolen.

Dørene åbner til campus den 1. august 2021 og er et vigtigt skridt på vejen mod at gøre Faaborg til en attraktiv uddannelsesby, siger rektor på Faaborg Gymnasium, Jesper Hasager Jensen:

”Campus Faaborg er starten på et samarbejde, der kan skabe et langt mere interessant ungemiljø i og omkring Faaborg. Samtidig vil Campus Faaborg stille uddannelserne stærkere i kampen om at tiltrække uddannelsestilbud og i forhold til at skabe lokal opbakning til ungdomsuddannelserne.”

De øvrige uddannelser i campus-samarbejdet er Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier (SESG), FGU Syd- og Midtfyn, Dalum Landbrugsskole, Social- og sundsskolen Fyn og HF & VUC Fyn.

Flere uddannelser og et attraktivt ungemiljø i Faaborg

Parterne i Campus Faaborg skal arbejde tæt sammen om bl.a. overgangen mellem uddannelserne og valgfag. Men planen er også, at SESG fra 2022 tilbyder de unge, at de inden for hovedområdet ”Teknologi, byggeri og transport” kan tage det første grundforløb i Faaborg – og på sigt er det håbet at kunne udvide med flere grundforløb, blandt andet inden for SOSU-uddannelserne.

Det betyder, at de unge kan tage første del af deres erhvervsuddannelse lokalt i stedet for at skulle til Svendborg eller Odense, og netop afstanden til erhvervsuddannelser er én af hovedårsagerne til det nye samarbejde. Det siger borgmester Hans Stavnsager (S).

”Med Campus Faaborg får vi flere uddannelsestilbud til byen, og det er simpelthen så vigtigt. I dag har mange af vores unge alt for langt til en erhvervsskole, og forhåbentlig vil campus-samarbejdet betyde, at flere vil stå med en fuldført ungdomsuddannelse. Og når de kan begynde deres uddannelse i Faaborg og måske få en lokal læreplads, er der også større chance for, at de på sigt bliver i byen for at arbejde og bo - til gavn for de lokale virksomheder og vores kommune som helhed. Netop derfor er det vigtigt, at Faaborg har gode uddannelser og et attraktivt ungemiljø.”

Kan vælge med hjertet

På SESG er direktør Allan Kruse glad for at være med i Campus Faaborg.

”Selvfølgelig skal erhvervsuddannelserne også være en del af Campus Faaborg, så de unge fra faaborgegnen, der har interesse for håndværk, kan tage deres grundforløbet lokalt. Det vil få flere til at vælge uddannelse med hjertet og ikke med logistik og praktik som drivkraft,” siger han og tilføjer:

”Og jeg ved, at de lokale virksomheder står klar med lærepladser til elever med kloge hænder. På SESG kæmper vi for elever og virksomheder på Sydfyn, og derfor er vi med i Campus Faaborg."

Også FGU Syd- og Midtfyn, der forbereder unge til en ungdomsuddannelse eller job, er glade for de nye muligheder, som Campus Faaborg giver.

”FGU Syd- og Midtfyn ser frem til samarbejdet, og vi glæder os til, at de unge i Faaborg får et fællesskab, hvor de kan danne netværk på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Vores elevråd ser også frem til at lave fælles arrangementer med andre elevråd,” siger direktør Ene Wolfsberg.

Fakta om Campus Faaborg

Campus Faaborg er et samarbejde mellem:

Faaborg Gymnasium

Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

HF & VUC Fyn Faaborg

Social- og sundhedsskolen Fyn

Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

FGU Syd- og Midtfyn, afdeling Faaborg

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Faaborg-Midtfyn Kommune

Formålet er at skabe flere uddannelsestilbud i byen og et attraktivt ungemljø.

Campus Faaborg får ikke én fysisk lokation. Uddannelsesstederne bliver ved med at ligge, hvor de gør, og Faaborg Gymnasium bliver samarbejdets centrum.

I dag har parterne underskrevet forretningsordenen for Campus Faaborg. Samarbejdet går i luften den 1. august 2021.

Yderligere oplysninger, kontakt:

Hans Stavnsager, borgmester
Faaborg-Midtfyn Kommune
72 53 17 14

Jesper Hasager Jensen, rektor
Faaborg Gymnasium
53 77 07 04

Allan Kruse, direktør
Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
72 22 57 01

Ene Wolfsberg, direktør
FGU Syd- og Midtfyn
23 25 94 14

Pia Schmidt, strategisk uddannelseskonsulent
Faaborg-Midtfyn Kommune
72 53 11 42

Christoffer Voss, presseansvarlig
Faaborg-Midtfyn Kommune
72 53 11 76