Nye chefer på sundheds- og socialområdet i Faaborg-Midtfyn

Faaborg-Midtfyn Kommune har ansat to chefer til ældre-, sundheds- og socialområdet. Stillingen som socialchef er helt ny og et led i en styrkelse af socialområdet.

1. juni 2020 kan Faaborg-Midtfyn Kommune byde velkommen til to nye chefer.

Ny chef for sundheds- og ældreområdet er Kitt Lysén Pedersen. Hun kommer fra en stilling som senior- og velfærdschef i Middelfart Kommune og har massiv erfaring som kommunal leder inden for ældreområdet i både Middelfart Kommune og Assens Kommune. Hun er uddannet sygeplejerske.

Ny socialchef er Tina Wahl, som tidligere bl.a. har været kontorchef i Kommunernes Landsforening med ansvar for socialområdet. Senest kommer hun fra Fonden Novavi, der tilbyder misbrugsbehandling. Hun har derfor et indgående kendskab til socialområdet i kommunalt regi.

Direktør Siggi W. Kristoffersen siger om de nye chefer, der blev valgt af et enigt ansættelsesudvalg blandt 35 ansøgere:

”Jeg er meget begejstret for, at vi kan byde velkommen til Kitt og Tina, der ikke bare har enorm erfaring og indsigt i deres fagområder, men som også har både stor iver efter og kompetencerne til at udvikle vores organisation og vores arbejde på ældre-, sundheds- og socialområdet. Jeg ser frem til at byde dem velkommen og til at komme i gang med samarbejdet.”

Socialområdet skal styrkes

I dag er socialområdet delt mellem særligt fagområderne Sundhed og Omsorg samt Opvækst og Læring, men kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte en proces, der skal afsøge muligheden for at skabe et nyt, sammenhængende fagområde inden for det sociale område. Denne proces starter 1. juni, når de to nye chefer tiltræder.

Formålet er at sikre mere nærværende ledelse på sundheds- og socialområdet – og i sidste ende at skabe bedre sammenhæng i borgernes forløb og forebygge det merforbrug, der har været på området i de senere år.

Siggi W. Kristoffersen siger:

”Første skridt i styrkelsen af socialområdet er ansættelsen af de to nye chefer. De skal sammen med chefen for Opvækst og Læring være med til at skitsere mulighederne for, hvordan etableringen af et nyt socialområde kan se ud. Det bliver en større inddragende proces, hvor vi vil bede arbejdsgrupper og medarbejderrepræsentanter om at komme med deres synspunkter og anbefalinger, inden et færdig forslag til efteråret bliver sendt til behandling i kommunalbestyrelsen.”

Den endelige beslutning om et nyt fagområde forventes at blive truffet på kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020.  Hvis det bliver besluttet at samle socialområdet til ét fagområde, vil det ikke få indflydelse på antallet af politiske fagudvalg.

De to nye chefer er sidestillede, også indtil den nye organisering er på plads, og de bliver begge en del af kommunens chefforum, der i alt består af syv chefer samt de tre medlemmer af direktionen.

Citater fra de nye chefer

Kitt Lysén Pedersen siger:

”Jeg brænder for både ældre- og sundhedsområdet, og jeg glæder mig meget til at skulle arbejde med begge områder i Faaborg-Midtfyn Kommune, som med sin nye organisering af velfærdsområdet har skabt rammerne for et øget fagligt fokus, hvor tværfaglighed, sammenhængskraft og aktivt medborgerskab er omdrejningspunkter. Jeg ser frem til, sammen med kolleger, ledere og medarbejdere, at få skudt den nye organisering godt i gang og sammen jagte de potentialer, der ligger i den.”

Tina Wahl fortæller, at hun glæder sig meget til - sammen med de dygtige kolleger - at arbejde med udviklingen af socialområdet i Faaborg-Midtfyn.

”Den foreslåede omorganisering af socialområdet vil betyde, at vi kan styrke vores sociale indsats. Det vil give endnu bedre muligheder for faglig sparring og inspiration medarbejderne imellem, og det vil styrke mulighederne for at lave tidlige, forebyggende indsatser, hvor der er fokus på mål, opfølgning og en helhedsorienteret sagsbehandling. Det kan lyde nemt på papiret, men det er meget komplekst og en spændende opgave, som jeg er utrolig glad for at få lov til at blive en del af," siger Tina Wahl.

Kontaktinfo

Siggi W. Kristoffersen
direktør, 72 53 10 16

Kitt Lysén Pedersen
kommende chef for ældre- og sundhedsområdet, 72 53 29 13

Tina Wahl
kommende socialchef, 72 53 38 92

Christoffer Voss
presseansvarlig, 72 53 11 76