Nyt bæredygtigt børnehus på vej i Årslev

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har godkendt skitseforslag til et nyt og bæredygtigt børnehus i Fremtidens Forstad i Årslev. Et børnehus, der skal sikre, at der er pasning til de mange tilflyttere frem mod 2030, hvor den nye bydel og bymidte forventes at være fuldt udbygget.

Frem mod 2030 forventes 1.200 nye borgere at slå rod i forstaden Årslev (syd for Odense), hvor Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med borgerne er i gang med at skabe Fremtidens Forstad. Mange børnefamilier har allerede fået øje på den lille bys fortræffeligheder, og med udsigten til flere indbyggere har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal opføres et nyt, moderne og bæredygtigt børnehus i byen.

Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget skitseforslaget og frigivet de første midler. Det nye børnehus forventes at stå klart i januar 2023. Skitseforslaget er tegnet af Bjerg Arkitektur og skal konkretiseres yderligere i 2021.

Det gode børneliv i et bæredygtigt børnehus

Skitseforslaget er udarbejdet i samspil med lokale aktører, og borgmester Hans Stavnsager (S) glæder sig over, at fællesskabet og det gode børneliv får fine rammer:

”Som barn i Årslev er du en del af byens fantastiske fællesskab. Og netop muligheden for at indgå i fællesskaber har været centralt i dialogerne mellem blandt andre forældrerepræsentanter, pædagoger, arkitekter og byudviklere,” fortæller Hans Stavnsager og fortsætter:

”Spørgsmålet har været, hvordan de fysiske rammer kan støtte op om fællesskaber og det gode børneliv. For os handler det gode børneliv blandt andet om kammeratskab, om nærhed til naturen og om mulighed for at udfolde sig. Det nye børnehus kommer med sine åbne facader, spændende omgivelser og bæredygtige materialer til at skabe de bedste rammer for børnenes hverdag.”

I skitseforslaget arbejdes der blandt andet med et godt indeklima, god akustik og gode dagslysforhold, ligesom forslaget genbruger og udnytter potentialet i børnehusets placering i en gamle have med gamle træer. Børnehuset kommer samtidig til at ligge tæt på byens nye fællesarealer og rekreative områder.

Ambitionen er, at det færdige børnehus skal opnå DGNB-certificering på guldniveau. Derfor skal opførelsen af huset baseres på både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Fakta

Det nye børnehus bliver en integreret daginstitution til 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn samt legestue til 25 dagplejebørn og gæstepasning til andre 12 dagplejebørn. Det nye børnehus skal altså danne rammen om det gode børneliv for mange af byens små børn.

Børnehuset placeres bag det borgerdrevne kulturhus Polymeren.

Tidsplan og budget

Det nye børnehus forventes at stå klar til brug den 1. januar 2023.

Den videre tids- og procesplan

• Uge 4, 2021 – uge 35, 2021: Projektering af det nye børnehus

• Uge 35, 2021 – uge 50, 2022: Udførelse af anlægget

• Uge 50, 2022: Faciliteter står færdige til indflytning

• Pr. 1 januar 2023: Faciliteter står klar til brug

Samlet er der afsat et anlægs- og inventarbudget på 24,147 mio. kr. til etablering af nyt børnehus inkl. legestue- og gæstepasningsfaciliteter i Årslev.

Fremtidens Forstad i Årslev

Faaborg-Midtfyn Kommune er i gang med at skabe Fremtidens Forstad i Årslev, lige syd for Odense. Her etableres en ny og bæredygtig bydel med 500 boliger. Centralt for den nye bydel bliver fællesskaber, nærhed til naturen og bæredygtighed. Samtidig etableres et nyt og samlende centrum, hvor byens væsentlige institutioner samles. Det handler udover børnehus og skole om bibliotek, musikskole, ungdomsskole samt multihal. Som en del af byudviklingen har der været gennemført to arkitektkonkurrencer.

Tidligere på året modtog Faaborg-Midtfyn Kommune Byplanprisen 2020 for ”at vise vejen ved at udvikle strategierne i fællesskab med borgerne. Det er byudvikling i en skala, der kunne være en storby værdig, som nu udspiller sig på en langt mindre scene i provinsen.”

Yderligere oplysninger, kontakt:

Borgmester Hans Stavnsager
Tlf.: 72 53 17 14


Mai-Britt Helle Jensen
leder af By- og Egnsstrategisk Sekretariat
Tlf.: 72 53 80 33

Annette Wognsen Frederiksen

chefkonsulent

Tlf.: 72 53 11 73