Puljemidler går til flere outdoor-faciliteter

Faaborg-Midtfyn Kommune bliver en del af DK2020 og har det nu som erklæret mål, at kommunen senest i 2050 skal have en netto nuludledning af drivhusgasser.

Etablering og udvikling af ”Outdoor-faciliteter” i landsbyerne var et gennemgående træk, da Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i denne uge uddelte midlerne fra Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2020.

Corona-situationen har sat sit præg på ansøgningerne til Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje. Dels var der blot kommet seks ansøgninger ind, dels var fem ud af de seks ansøgninger til projekter med det formål at forbedre borgernes mulighed for at bruge uderummene i landsbyerne.

Bevægelse i det fri

At bevægelse i naturen er kommet højt op på dagsordenen, hænger rigtig godt sammen med den undersøgelse, Bevæg dig for livet netop har offentliggjort. Den viser nemlig, at endnu flere danskere har været aktive i naturen under coronaen.

Formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Anne Møllegaard Mortensen (DF) glæder sig derfor over, at størsteparten af de ansøgninger, der er kommet ind, netop har fokuseret på at gøre det endnu nemmere at være aktiv i det fri:

”Borgerne i Faaborg-Midtfyn er generelt glade for naturen, og politisk ønsker vi at gøre det endnu lettere at være aktiv i den skønne natur, der omgiver os. Derfor har vi valgt at give midler til netop de projekter, der støtter op om den ambition,” fortæller hun.

Anne Møllegaard Mortensen understreger, at projekterne samtidig også understøtter visionsaftalen “Bevæg dig for livet”, som Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået med DGI og DIF. Bevæg dig for livet har blandt andet til formål at udvikle aktive og sunde fællesskaber, forbedre idræts- og sundhedstilbud samt skabe mere attraktive mødesteder i kommunen.

Sådan blev midlerne fordelt

Ved anden ansøgningsrunde blev der uddelt 343.124 kr. til fem projekter. De fem projekter er beskrevet nedenfor. Desuden blev der afsat midler til, at Allested-Vejle Lokalråd, sammen med syv øvrige lokalråd fra kommuner i Danmark, kan arbejde med Landsbyudviklingsprogrammet BLUP, der står for Bæredygtige Lokale Udvikling Planer.

“Udendørs fitness i Ferritslev Bypark”
Tilsagn 100.000 kr. 

Forum Ferritslev-Rolfsted ønsker med projekt “udendørs fitness i Ferritslev Bypark” at få flere i alle aldre til at motionere mere. Borgerne skal motiveres til mere motion gennem opstilling af fitnessredskaber i Byparken. Derved bliver det let tilgængeligt, og samtidig giver det mulighed for socialt fællesskab både formelt og uformelt at samles om at motionere.

Projektet har også opnået støtte fra: Marius Pedersens Fond, Tryg Fonden og LAG – SØM

“Stadion”
Tilsagn 95.124 kr.

Herringe Skytte-, Gymnastik & Idrætsforening HSG&I overtog i 2015 Herringe Stadion fra Faaborg-Midtfyn Kommune og ønsker med projektet at forny Herringe stadion med tilhørende klubhus til et centralt samlings- og mødested i lokalområdet. Stedet er tiltænkt forskellige former for sociale og fysiske aktiviteter i sunde fællesskaber. Med projektet ønsker man tillige at indgå i Faaborg-Midtfyns samarbejde med DGI om at indfri visionsaftalen “Bevæg dig for livet”, der har til formål at “(…) udvikle aktive og sundefællesskaber, forbedre idræts- og sundhedstilbud samt skabe mere attraktive mødesteder i kommunen.”

“Projekt Pederstrup - en bevægende og bjergtagende oplevelse”
Tilsagn: 88.000 kr.

Søllinge Lokalråd står bag et borgerinitiativ, som udspringer af kommunes Landsbyanalyse. Borgerne kunne ikke genkende sig selv som en “Vejkantslandsby” og har sat sig for at udvikle og synliggøre de mange potentialer og oplevelser, der ligger i og rundt om Pederstrup. Projektet skal være med til at vække det lokale engagement og glæden ved at bo i Pederstrup og åbne områdets natur- og kulturperler op for omverdenen.

I projektet arbejdes der bl.a. med at synliggøre naturgenopretningsprojektet “Pederstrup Bæk” ved at etablere ”Naturstien Rundt om Pederstrup” samt med at udvikle byens bevægelses- og naturrum samt synliggøre områdets kulturhistorie.

“Shelters på “Det grønne område i Katterød”
Tilsagn 30.000 kr.

Katterød Forsamlingshus står bag projektet, hvor man på “det grønne område” i Katterød (Midt i byen ved siden af forsamlingshuset) er i gang med at inkludere Katterød i alt det, som sker omkring byen – Pipstornskoven, Outdoor Sydfyn – ved at udbygge faciliteterne for outdoorturisme, herunder cykler og gående.

Man kombinerer forsamlingshusets faciliteter med etablering af et madpakkehus og shelters.

“Branding af Herringe Rudme lokalsamfund”
Tilsagn 30.000 kr.

Med projekt Branding af Herringe Rudme lokalsamfund ønsker Herringe-Rudme lokalråd at producere en film, der skal brande og skabe PR for vores lokalsamfund. Projektet skal være med til at løse lokalområdets to helt centrale og sammenhængende udfordringer, som handler om at skabe:

1. Øget tilflytning
2. Større efterspørgsel til lokalområdets institutioner og foreninger.

Yderligere oplysninger, kontakt:

Anne Møllegaard Mortensen, formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, tlf. 72 53 16 90
Annette Frederiksen, pressekontakt, tlf. 72 53 11 73