Ringe: Nu skal torvets potentialer realiseres

Det bliver Gustin Landskab, der skal styrke torvet i Ringe bymidte. Torvet er i dag både vindblæst og en smule usammenhængende. En opdatering af torvet skal bidrage til at skabe mere liv og leg i hjertet af Ringe.

Torvet i Ringe skal have et ansigtsløft, så det i højere grad bliver et samlingssted og et bidrag til liv og omsætning i byen.

Efter et udbud er Gustin Landskab netop valgt som rådgiver for opdateringen. Om valget af Gustin Landskab fortæller leder af By- og Egnsstrategisk Sekretariat Mai-Britt Helle Jensen:

”Det er et skarpt blik for både torvets potentialer og udfordringer, der har været afgørende for valget af Gustin Landskab. Torvet er byens centrum, det hjerte, som giver byen liv, men ligger i dag ofte øde hen. Vores ambition er at få skabt et samlingssted for alle og et sted, hvor byen og oplandet kan mødes til markedsdage og events.”

Tilbage til den gamle have

Gustin Landskabs forslag indeholder blandt andet beplantning rundt om pladsen, og det vækker glæde hos formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V):

”Torvet i Ringe var faktisk oprindeligt et haveanlæg tilhørende en centralt placeret gård. Det er godt set, at netop beplantning omkring pladsen både kan gøre pladsen mindre vindblæst og samtidig skabe et hyggeligt byrum,” lyder det fra Søren Kristensen.

Realiseringen af bymidteplanen

Torvet udgør sammen med Algade hjertet i Ringe. I forbindelse med bymidteplanen for Ringe har Kommunalbestyrelsen blandt andet besluttet, at de fysiske rum i og omkring byens hjerte skal styrkes. De senere år har kommunen arbejdet med borgerdreven udvikling af byens mange passager. Nu er tiden kommet til torvet.

Etablering af det nye torv

I foråret 2021 bliver torvet færdigskitseret i forlængelse af en proces, hvor borgerne og biblioteket inviteres til at give deres besyv med. Den endelige skitse forventes vedtaget medio 2021, og i efteråret 2021 forventes opdateringen af torvet at gå i gang. Anlægsperioden strækker sig over tre år.

Kommunalbestyrelsen har afsat 200.000 kroner til skitsering af opdateringen af torvet.

Yderligere oplysninger, kontakt:

Hanne Raunsmed
Projektleder
Tlf.: 72 53 20 80

Annette Wognsen Frederiksen
Chefkonsulent

Tlf.: 72 53 11 73